Hur vet man att köttet är svenskt?

Det finns många goda skäl att välja svenskt kött när du handlar eller äter ute. Men hur vet man att köttet är svenskt?
Hur vet man att köttet är svenskt?

Många väljer svenskt kött och det finns många anledningar att göra det. Låg klimatpåverkan, god djurvälfärd samt låg antibiotikaanvändning är några av argumenten som talar för svensk livsmedelsproduktion. Så när du ska köpa svenskt kött, hur vet man att köttet är svenskt?

Färskt eller fryst griskött, nötkött och lamm ska enligt lag märkas med var det kommer från. Det kan stå var det är fött, uppfött, slaktat och styckat, eller så kan det stå “Ursprung: Sverige” som betyder att köttet är från Sverige.

På charkuterier och kryddade eller marinerade produkter finns inte samma lagkrav, men i ingrediensförteckningen kan du ofta se köttets ursprung. För att göra det lättare att hitta svenska produkter finns också flera frivilliga märkningar. Här nedan berättar vi mer om dom och vad dom står för.

Kött från Sverige visar att köttet är svenskt

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enklare att välja svenska varor i butiken. Märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier som produceras i Sverige. Märket betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige, och att produkten är förädlad, förpackad och kontrollerad här.

Ser du extra mycket av märket just nu? Vecka 38 och 39 är det Från Sverige-veckorna då butiker runt om i landet tillsammans med Från Sverige jobbar extra mycket med att visa upp alla fina svenska råvaror som du kan hitta i butikerna. Märkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige gör det enkelt att hitta och välja varor med svenskt ursprung. Nytt för i år är minimarknaden Smaka på Från Sverige. I ett fåtal utvalda butiker i Stockholmsområdet arrangeras minimarknader där Från Sverige tillsammans med utvalda märkesanvändare bjuder på provsmakning.

Vad betyder märkningen?

• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
• Odling har skett i Sverige
• All förädling samt packning har gjorts i Sverige
• Kött-, ägg-, fisk-, skaldjur-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
• I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv och leverpastej.

Svenskt Sigill

Förutom märkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, finns också märkningar från Svenskt Sigill som visar att produkten är svensk. Svenskt Sigill visar att bonden följer regler på några områden som har en högre ambition än svensk djurskyddslag. Märkningen tar ett större helhetsgrepp på hållbar utveckling inom klimat, biologisk mångfald och djuromsorg. Det finns även två ytterligare märkningar inom Svensk Sigill – Svenskt Sigill Klimatcertifierad och Svenskt Sigill Naturbeteskött. Svenskt Sigill Klimatcertifierad innebär att bonden har gjort ytterligare åtgärder för att minska sin klimatpåverkan och Svenskt Sigill Naturbeteskött innebär förutom de övriga kriterierna för Sigill-märkningen att djuren till stor del betar naturbeten i ängs- och hagmarker.

Uppfött i Sverige

Djuren är uppfödda på en gård i Sverige. I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå. Inga djur får svanskuperas, det betyder att grisar, lamm och nötkreatur får behålla sina svansar. Kalvar ska ha tillgång till hö/grovfoder från två månaders ålder. Suggorna ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga bobyggnadsbeteende och får inte fixeras. Svenska bönder arbetar utifrån principen förebyggande djurhälsovård. Ett resultat av detta är friska djur och Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Vi har beteskrav i Sverige. Det betyder att kor och får går ute på bete sommartid och bidrar till öppna landskap med många arter av växter, fåglar och insekter. Betesdjuren är en viktig tillgång för att hindra många arter från att utrotas.

Slakt, förädling & förpackning i Sverige

Djuren är slaktade på ett slakteri i Sverige. Transporttiden är enligt svensk lag max 8 timmar. I undantagsfall, om det är långt mellan gård och slakteri får djuren transporteras i max 11 timmar. Det är betydligt kortare än inom EU där exempelvis grisar får transporteras i max 24 timmar. I Sverige har vi ett absolut lagkrav att djuren ska bedövas före slakt, vi är det enda land inom EU som inte ger dispens för slakt utan bedövning.

Köttet styckas och förädlas till olika sorters kött- och charkuteriprodukter i Sverige. Oavsett om förädlingen sker på en stor anläggning eller en liten gårdsbutik gäller livsmedelslagen. Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara. Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att skapa arbetstillfällen i Sverige.

Svenskt kött på restaurang

Var kommer köttet från på restaurangen? Undersökningar visar att 8 av 10 vill veta köttets ursprung. Därför är det många restauranger idag som märker ut i menyerna var köttet kommer från. Det kan vara flaggor eller text i menyn som beskriver vilket land köttet kommer från, eller kanske till och med vilken gård. Det finns även restauranger som använder märket Kött från Sverige för att informera om att ursprunget på kött och charkuterier på restaurangen är Svenskt.

» Här kan du läsa mer om märkningen på restaurang

Aktuellt

Hållbarhet är mer än klimat

Hållbarhet är mer än klimat

Flera olika rapporter visar att man behöver se till fler parametrar än klimat när man pratar om hur hållbart producerad maten är.

Hur mycket kött ska man servera?

Hur mycket kött ska man servera?

Hur ska man veta hur mycket kött som är lagom att servera per person när man bjuder på middag eller buffé? Här hittar du svaren!

Bild från frukostseminariet: Varför dyker Vego?

Varför dyker vego?

Svenskt Kött anordnade frukostseminariet ”Varför dyker vego?” där en panel diskuterade vad vi äter och varför.

Rulla till toppen