Förpackning av kött

Det finns olika typer av förpackningar för kött och typen av förpackning kan påverka köttets kvalitet på olika sätt.
  • Skyddande atmosfär (MAP): Köttet är packat i en atmosfär som består av en blandning av 60–80% syrgas och resten koldioxid. I denna förpackning avstannar mörningsprocessen.
  • Vakuumförpackning: Luften har sugits ut ur förpackningen, precis som namnet antyder. Mörningsprocessen fortsätter under lagringstiden.
  • Skin pack: En ny typ av vakuumförpackning. Köttet läggs på en bricka vartefter ett plastlock krymps över köttet. Mörningsprocessen fortsätter under lagringstiden.

Köttförpackningar

Olika förpackningar ger köttet olika lång hållbarhet och lämpar sig bäst för olika typer av kött. Det är bra att känna till när du ska välja kött i butiken.

Scroll to Top