Förpackning av kött

Det finns olika typer av förpackningar för kött och typen av förpackning kan påverka köttets kvalitet på olika sätt.
  • Skyddande atmosfär (MAP): Köttet är packat i en atmosfär som består av en blandning av 60-80% syrgas och resten koldioxid. I denna förpackning avstannar mörningsprocessen.
  • Vakuumförpackning: Luften har sugits ut ur förpackningen, precis som namnet antyder. Mörningsprocessen fortsätter under lagringstiden.
  • Skin pack: En ny typ av vakuumförpackning. Köttet läggs på en bricka vartefter ett plastlock krymps över köttet. Mörningsprocessen fortsätter under lagringstiden.