Från hamburgare till biokol – och tillbaks igen

Studenter från SLU ska tillsammans med bland andra KLS Ugglarps och Hamburgerkedjan Max arbeta med ett cirkulärt pilotprojekt – där matrester blir biokol som sedan används i köttproduktionen igen.

Lantmästarstudenter från SLU Alnarp ska tillsammans med Max, KLS Ugglarps, ECOERA, Skånefrö och Skönadal Agri genomföra ett cirkulärt pilotprojekt med biokol. Nu under våren 2018 myllas biokol ned i marken på gården Skönadal. Skörden blir till foder för gårdens djur och KLS Ugglarps kommer sedan göra hamburgare av köttet från djuren som säljs via hamburgerkedjan Max. Matavfallet från restaurangkedjan transporteras sedan vidare till företaget Skånefrö som producerar nytt biokol.

Den här processen ger en stor klimatnytta med minskad koldioxidhalt i atmosfären och att det organiska avfallet blir en del i ett slutet kretslopp. Användningen av biokol har potential att öka markens produktionsförmåga och minska läckaget av näringsämnen. 

”Inom snar framtid är det rimligt att se biokolet som en grundpelare för att producera klimatsmarta livsmedel. Det är även ett kraftfullt instrument för lantbruket som genom att använda biokol kan minska miljöpåverkan”, skriver studenterna bakom projektet i ett gemensamt uttalande.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email