Etik, moral och kontroller

En mycket stor del av det svenska arbetet för att få bästa köttkvalitet är ständiga kontroller av hygien, djuromsorg och miljö. Allt detta är självklart. När köttet ligger i köttdisken ska kunden helt enkelt kunna välja bästa smakkvalitet, menar kvalitetsdirektör Annelie Lundell, Scan.

Annelie Lundell började på slakteriet i Varberg för 25 år sedan. Innan dess var hon forskare på Göteborgs universitet, i grunden är hon är mikrobiolog.

Nu jobbar hon med miljö, kvalitet och djuromsorg och sitter i affärsledningen för HKScan. Annelie har det övergripande ansvaret för kvalitetsfrågorna.

Är det stor skillnad att vara kvalitetsansvarig i Sverige jämfört med om du arbetade på ett företag i ett annat land?

– Inom EU är de flesta regler desamma. Men vi har åtta timmars transporttid mot tolv i Europa.

– Vi har också en bullerlag om lägre ljudnivå i slakteriet – det är bara Sverige som har det.

I resten av världen finns regler som skiljer sig från EU-reglerna.

– EU har hårdare regler om antibiotika än övriga världen. I Japan har man hårdare regler mot viss mikrobiologisk förekomst. Säljer vi till Ryssland måste vi undersöka strålningen.

Bra förutsättningar för god djurhälsa

Annelie Lundell har sitt kontor i Skara, men är inte där mer än någon annanstans. Hon talar gärna om vilka goda förutsättningar som finns för en god djurhälsa i Sverige. Geografin och klimatet ger stora fördelar. Hon får resa långa sträckor över landet men lyfter fram fördelarna med det.

– Det är ju knöligt med ett avlångt land, men det har ju sina fördelar för vi har ingen smittspridning mellan gårdar.

– Vi har ett hälsoläge som gör oss unika i världen. Vi har i princip ingen salmonella och det beror på att vi har bestämt oss för att inte ha det.

– Det har inte varit gratis utan det har varit ett omfattande arbete. Nu tar vi det för givet. Svenskt kött är otroligt säkert.

Så går slakten till

Det finns en nära kontakt mellan slakteri och leverantörer.

– I år har vi gjort 2 000 besök på gårdarna, alla leverantörer skriver under vår uppförandekod. Vi följer hela tiden upp den. Vi tar reda på hur djurhälsan och gårdsmiljön ser ut, när djuren kommer till slakt, att de är friska och om de är födda i Sverige.

– När djuren kommer fram levandebesiktigas de av veterinär. Djuren får sedan stanna över natt i vårt stall där de får vatten och tillgång till foder och strö.

Annelie Lundell beskriver detaljerat hur hela processen går till. Från att djuret kommer till anläggningen till att köttet är godkänt och kan styckas.

Hon berättar att man låter djur som blir oroliga gå före på slaktlinjen. Det kan handla om mjölkkor som inte mår bra av att inte mjölkas under lång tid och bångstyriga kalvar.

Första steget i slakten är bedövningen. Alla djur bedövas, grisarna med koldioxid, nötdjuren med bultpistol och lammen elbedövas.

Sedan skärs halsartären av, därefter börjar man avhuda och tar av benen. En förman kontrollerar att alla gör som de ska. Mellan varje djur ska kniven steriliseras, det är viktigt att djuren är rena så att det inte kommer in smuts. Man skiljer ut kött, inälvor och tarm.

Livsmedelsverket kontrollerar slakterierna

– Sedan är det dags för en veterinär från Livsmedelsverket att
kontrollera innan vi får stämpla köttet som godkänt, berättar Annelie
Lundell.

Alla veterinärer är anställda av Livsmedelsverket. Annelie Lundell berättar att Scan varje år betalar tiomiljontals kronor för Livsmedelsverkets kontroller.

– De kontrollerar allt. Hygien, certifikat, personalens utbildning, skadedjur, de gör inspektioner, revisioner. Vi har ständigt tjugo personer på våra anläggningar.

– De har kontroll på det vi gör och det är mycket bra.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email