En rapport om svenskt kött 2013

Svenskt Kött har tagit fram en rapport som samlar fakta om det svenska köttet: I kosten, för sysselsättningen, djuromsorgen, den biologiska  mångfalden och de öppna landskapen.

Rapporten är tänkt att fungera som en källa till fakta om svenskt kött. I rapporten berättar vi om varför ursprungsmärkning är viktigt och om vad som kännetecknar svenskt kött.

LRF:s klimatexpert Hilda Runsten berättar att det blir fel att dra all världens köttproduktion över en kam. Köttproduktion i Sverige kan bidra till biologisk mångfald. Om konsumenterna väljer svenskt kött i stället för importerat minskas utsläppen av växthusgas med mellan 25 och 40 procent.  

Fler konsumenter beredda att betala mer

Vi berättar om att konsumenterna som är beredda att betala för svenskt kött, har ökat med 9 procentenheter, från 53 till 62 procent. Hela 83 procent av konsumenterna i Sverige vill att köttet ska ha ursprungsmärkning.

Rapporten belyser att användningen av antibiotika i köttproduktionen skiljer runt om i världen. I USA används 80 procent av all antibiotika på djur. I Sverige är det tvärtom. Sverige ligger bäst till i hela EU, i det här avseendet.

Marmorering av kött är något som många kunder frågar efter, alltså fett som är insprängt i köttet och gör det mörare. Nu pågår arbete med att ta fram en standard för att framöver kunna märka kött med marmoreringsgrad.

Rapporten redogör också om olika slaktmetoder och vad som är tillåtet och inte tillåtet i Sverige. Och om köttets mörning och annat som kanske är ”finlir” för många konsumenter, men alla är olika och vi vill att så många som möjligt ska kunna göra medvetna val.

Mer info

  • Ladda ner rapporten som PDF nedan!
  • Den tryckta rapporten kan beställas direkt från oss info@svensktkott.se !
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email