Unik rapport om mervärden i svenskt griskött

Efter den svåra torkan med stor foderbrist presenterar Svenskt Kött en unik sammanställning av de mervärden som finns i svenskt griskött.

Idag släpps rapporten ”Svenskt griskött, det hållbara valet – fakta om svenska grisar och svensk grisuppfödning”. På 36 sidor får läsaren kunskap det som är värt att veta om svensk grisuppfödning, från avel till foder, djuromsorg, kretslopp och miljö. Två gårdsbesök har gjorts, hos Ingemar Olsson i Värmland och Jeanette Blackert i Östergötland. 

– Den här skriften planerades redan i våras, men torkan har satt fokus på vikten av en stark inhemsk livsmedelsproduktion. Vår rapport visar att en ökad produktion inte bara ökar självförsörjningsgraden. Vinsterna är ännu större eftersom vårt sätt att föda upp och utfodra grisar skiljer sig så markant från hur grisar föds upp i övriga EU, säger Elisabet Qvarford, vd Svenskt Kött.

Allt fler svenska konsumenter vill kunna göra medvetna val i butik och andelen som enbart väljer svenskt kött har ökat kraftigt under senare år. Idag står det svenska grisköttet för 73 procent av det griskött vi konsumerar.

– Vi är övertygade om att andelen svenskt kött kan öka ytterligare i takt med att fler får vetskap om mervärdena i den svenska uppfödningen, säger Elisabet Qvarford.

Några axplock ur sammanställningen:

  • Sverige använder minst antibiotika i EU i djuruppfödningen
  • Sverige använder bara GMO-fri soja och sojan är ansvarsfullt producerad.
  • Sverige har nolltolerans mot salmonella och aktiva kontrollprogram.
  • Svenska grisar har tal 30 procent mer stallutrymme än vad EU-kräver.
  • Sveriges goda djuromsorg och friska djur ger lägre klimatpåverkan.
  • Den låga svenska djurtätheten ger lägre miljöbelastning.
  • Svenska grisuppfödare har aldrig behövt kapa några knorrar.

Du kan beställa eller ladda ner rapporten i Svenskt Kötts webbshop.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email