Det är skillnad på kött och kött

Var och en väljer själv vad den vill äta, men när du äter kött – välj svenskt, det är både hållbart och smart. Sveriges lantbruk ligger i framkant när det kommer till resursmedvetenhet, god djuromsorg samt hänsyn till klimat och miljö.

De senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat allt mer i fokus och många vill prova andra alternativ för klimatets skull. De svenskar som äter kött – 81 procent allätare och 14 procent flexitarianer (äter kött ibland) – kan göra ett resursklokt val genom att äta svenskt kött.

Lägre utsläpp för svenskproducerat nötkött

För nötkött producerat i EU är utsläppen 60 procent lägre jämfört med snittet i världen och utsläppen från svenskt kött är 25 procent lägre än medelutsläpp i EU. Även för griskött är utsläppet från svensk produktion lägre än från importen. De bästa gårdarna och industrierna kan redan i dag halvera utsläppen av växthusgaser och kraftigt minska läckaget av växtnäring.

Störst klimatpåverkan från importerad mat

Den svenska PRINCE-rapporten som släpptes av Naturvårdsverket i november visar tydligt att svenska konsumenter lätt kan minska sitt klimatfotavtryck genom att välja svenska livsmedel istället för importerade. Den svenska livsmedelsproduktionen, både vad gäller djuruppfödning, frukt, grönsaker och växtodling, påverkar miljö- och klimat i betydligt mindre utsträckning än internationell livsmedelsproduktion. Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av livsmedel som produceras utomlands.

Sverige kan bidra med klimatsmart kött

I Sverige produceras kött med fler hållbara mervärden. Det handlar till exempel om låg antibiotikaanvändning och friska djur och djurskyddskrav som går längre än i många andra länder. Men även foderproduktion som följer högt ställda regler för användningen av växtskydds- och växtnäringsmedel samt inte minst en god tillgång på vatten. Djuren bidrar också till öppna landskap och biologisk mångfald. Betande kor, får och hästar håller hagmarker öppna, men hjälper också insekter och bin att överleva.

När trycket på världens resurser ökar behöver köttproduktionen ske där den är hållbar, i länder som Sverige med god tillgång på vatten, mycket gräsarealer och betesmark. Vi har utrymme för en betydligt större köttproduktion än idag, och skulle kunna bli en viktig exportör av klimatsmart hållbart producerat kött.

Källa: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/det-grona-naringslivet-och-klimatet/siffror-om-klimatet/

Aktuellt

Scroll to Top