Den betande mulen räddar våra hagar

I skolprogrammet Maträtt besöker två ungdomar Kolstorps gård för att få svar på frågan varför vi egentligen behöver bönder. Svaret är inte självklart. För de får bland annat veta att svenska bönder erbjuder ”ekosystemtjänster”.

Enklare är förstås att säga att det är bra med hagar. För en typ av ekosystemtjänst är just hagar, där kor och får betar och på så vis producerar kött och mjölk. Bieffekten av betandet är att de bevarar hagarna, som annars skulle försvinna.

David Pettersson på Kolstorps gård på Vikobolandet förklarar att det finns så stor artrikedom i naturbetesmarken att den kan jämföras med Amazonas regnskogar. Naturbetesmarken är inräknad i jordbruksmarken i Sverige och utan betande kor så skulle vi inte få ut något av den marken. Och om vi slutade att ha djur i hagarna så skulle de växa igen och samtidigt som vi snabbt skulle förlora det öppna landskapet så skulle massor med arter av djur och växter försvinna.

I videon besöker man en hage där det går kor, och en annan hage där det inte betat några djur på sju år.

Den senare hagen håller på att växa igen. Granarna tar över.

-Så kommer det att bli överallt där det finns betesmarken om ”den betande mulen” försvinner, säger David Pettersson. 

Aktuellt

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen – både fysiskt och digitalt. Vi vill gärna samtala om viktiga samhällsfrågor om hur vi kan att säkra den svenska maten idag och i framtiden.

Scroll to Top