Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!
Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor
Midsommar behöver de betande djuren

Midsommar behöver de betande djuren

Midsommar är här – och visst är det så att midsommar behöver de betande djuren. Det är nu vi pryder huvudet med blomsterkrans och klär in midsommarstången med de blommor som finns att hitta i närheten. Att försöka få till en midsommarkrans kan dock kräva ett visst mått av tålamod. Bara en bråkdel av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. Det som Evert Taube skaldade om på 1940-talet i den klassiska Sjösala valsen – gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol – är inte längre något vi kan ta för givet. Vilda blommor är helt enkelt inte lika lätta att hitta idag som de var i mitten av 1900-talet. 

Antalet betes- och ängsmarker minskar  

Arealerna med betes- och ängsmarker har stadigt minskat sedan Taube skrev sin visa. Många av de blommor som växer på dessa marker är beroende av att markerna betas. Djuren håller borta gräs, brännässlor och annat ogräs så att de mer känsliga blommorna får en chans att växa upp.  Fjärilar, andra pollinerare och många fåglar är helt beroende av den blommande mångfalden på ängar och beten.

Förändring i arealer för betes- och ängsmark

Grundproblemet till att arealerna minskar är igenväxning av hagmarker som uppstår när jordbruk läggs ner och betesdjuren försvinner. Betesdjuren är därför nödvändiga för att stärka den biologiska mångfalden i Sverige. Våra betes- och ängsmarker är nämligen nästan lika artrika som i en regnskog.

Allemansrätten i hagen och på ängen – vad gäller?   

Enligt allemansrätten får du plocka vildväxande blommor. Men vissa blommor är så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas. Däremot är det inte okej att beträda åkermark där det odlas grödor, som exempelvis raps, klöver eller spannmål.  

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller, så länge du inte kommer in på någons privata tomt. Men glöm aldrig att stänga grinden! Och tänk på att du går in i en hage på egen risk, och att det kan finnas nyfikna kalvar och kanske till och med en ilsken tjur. 

» Spela blomsterbingo i hagmarken 

Aktuellt

Scroll to Top