Ännu mindre antibiotika till svenska djur

Svenska djur får allt mindre antibiotika. Försäljningen av antibiotika gick 2014 ned med sju procent jämfört med året innan, visar statistik från Jordbruksverket .

Från en redan låg nivå fortsätter användningen av antibiotika att minska i den svenska djurhållningen. Under 2014 såldes 10,4 ton vilket kan jämföras med 2007 då det såldes 17,3 ton.

– Friska djur behöver inte antibiotika. Svenska bönder har genom förebyggande djurhälsoarbete och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av att använda antibiotika, säger Svenskt kötts vd Maria Forshufvud

Vissa sorters antibiotika som är speciellt värdefulla i behandlingen av människor har minskat med 13 procent. Sedan 1 januari 2013 får dessa medel inte användas som förstahandspreparat vid behandling av djur och det har sannolikt bidragit till minskningen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email