Vad innehåller de vita balarna på åkrarna?

Du har säkert sett dem. De där runda vita balarna som nu sprider ut sig på åkrarna. Men vad innehåller de vita balarna på åkrarna egentligen?
Vad innehåller de vita balarna på åkrarna?

Vad innehåller de vita balarna på åkrarna?

Har du sett de vita, inplastade balarna som sprider ut sig på åkrarna? Vissa kallar dem för traktorägg, andra säger muminrumpor. Det riktiga namnet är ensilage. Men varför är de så vanliga och vad innehåller de vita balarna på åkrarna egentligen?

Just nu pågår den viktiga, första skörden av vall runt om i landet. Vall, som är Sveriges vanligaste gröda, består av olika grässorter blandat med foderbaljväxter som exempelvis klöver. Detta i sin tur blir grovfoder till nötdjur, får och hästar.

På så mycket som hälften av jordbruksmarken i Sverige växter det vall. En del av detta skördas som vinterfoder till djuren och kan också användas direkt som bete. Då får djuren själva gå runt och beta sin mat direkt från markerna. 

Vallen blir till grovfoder 

Den skördade vallen har stor betydelse för hela köttproduktionen av nöt och lamm under resten av året. Det blir nämligen grovfoder till betesdjuren och är den absolut viktigaste och största andelen av födan. 

Här gäller det att tajma skörden rätt för att få så bra näringsinnehåll på fodret som möjligt. Ett högt näringsinnehåll är viktigt för att djuren ska må bra och växa även under vintern. Då slipper man också stödfodra med annat kraftfoder vilket spar resurser. 

Vad är ensilage? 

Den här tiden på året är dagarna långa och ljusa och gräset växer som allra bäst. Lantbrukarna slår nu gräset och lägger det sedan i strängar. Därefter samlar man upp gräset i de vita balarna som man ser på fälten, så kallade ensilage. Vanligtvis är plasten på balarna vit, men om plasten på balarna är gul, rosa eller blå går pengar till olika typer av cancerforskning. Man kan också förvara gräset i en silo på gården, alternativt torka det till hö.

Om det är gynnsamma förhållanden resten av sommaren med regn, sol och värme, kommer vallen att växa upp på nytt och förhoppningsvis ge flera skördar under säsongen. Generellt tar man fler skördar i södra Sverige än i norra Sverige, beroende på växtsäsongens längd. Antalet skördar blir en avvägning mellan kvalitén och näringsinnehållet i gräset samt kostnaden för bonden att skörda. Det blir trots allt några vändor med traktorn och mycket arbetstid går åt. 

Varför är vall Sveriges vanligaste gröda? 

Hur kommer det sig egentligen att vall är den vanligaste grödan i Sverige? Jo, för att på en väldigt stor del av Sveriges yta är just odling av grovfoder eller bete det enda som fungerar utan för stora förluster. Det är sådan typ av jordbruksmark som inte passar till att odla enbart vegetarisk mat på, så som spannmål, bönor eller raps. Då blir det resursklokt att använda den till bete och grovfoder till djuren istället

På åkermark där det går att odla mat direkt till oss människor behövs även vallodlingen emellanåt. Odling av vall för nämligen med sig en rad positiva effekter på miljön vilket blir som en riktig hälsokur för jorden. 

Aktuellt

Djuren räddar skörden

Djuren räddar skörden

Ett ostadigt sommarhalvår ger sämre skörd. Det som räddar skörden då är djuren så bönderna kan få ersättning för grödor som vi människor ratar.

Scroll to Top