Utmärkt och svenskmärkt

Svenska folket äter kött. Och de flesta av oss har förmåga att utöva konsumentmakt och ställa krav på att köttet vi äter är schysst producerat. En medveten matproduktion skapas av medvetna konsumenter. En bra början är att köpa kött- och charkuteriprodukter med märket Svenskt kött.

Kunskapen om mat ökar och allt fler vill göra medvetna val, både för sin egen hälsas skull och för miljön. Idag är trenden att allt fler svenska konsumenter köper råvaror som har ett tydligt ursprung och som representerar värden som man kan stå för. Undersökningar visar att sju av tio konsumenter letar efter svenskt kött i matbutiken. Märket Svenskt kött är branschens sätt att hjälpa till.

Handel och bransch är initiativtagare

Axfood, Bergendahls, Ica, Coop, LRF och Svenskt Kött är tillsammans initiativtagare till märket Svenskt kött, som registrerades i augusti 2011 och började användas på svenska charkuteri- och köttprodukter.

Märket Svenskt kött betyder att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten ska också vara tillverkad och packad i Sverige.

Företag som använder märket ska vara livsmedelscertifierade enligt lägst IP Livsmedel. Företag som uppfyller kriterierna och har avtal med Svenskt Kött och därmed rätt att använda märket offentliggörs på Svenskt Kötts webbplats. 130 företag är godkända användare av märket Svenskt kött (2013).

Villkoren för att få använda märket Svenskt kött är följande:

  • Djuren ska vara födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige.
  • Definitionen av kött är den som gäller i aktuell EU-lagstiftning angående kött.
  • Alla köttråvaror som ingår i en sammansatt produkt ska utgöras av svenskt kött från gris, nöt, häst och/eller får och lamm.
  • Produkter som märks med Svenskt kött ska vara tillverkade/beredda och packade i Sverige.
  • Företaget som använder märket Svenskt kött ska vara certifierat enligt lägst IP Livsmedel eller motsvarande.
  • Märkningen ska följa de grafiska riktlinjerna och färgkoderna som Svenskt Kött anvisar.
  • Märkningen får inte användas för att vilseleda konsumenterna och tillverkare som använder märket har att följa såväl marknadsföringslagen som gällande livsmedelslagstiftning.

Mer information

Här hittar du hittar du avtalsunderlag, kriterier, rapportmallar och information kring vilka företag som har rätt att använda märket Svenskt kött.

Aktuellt

Scroll to Top