Kött från Sverige

Svenskt Kött och Kött från Sverige

Vid nyår 2017 ersattes märket ”Svenskt kött” med den nya ursprungsmärkningen ”Kött från Sverige”. Märkningen Kött från Sverige hanteras inte av Svenskt Kött utan av Svenskmärkning AB. Nedan förklarar vi skillnaden.

Logotypen Svenskt Kött

Svenskt Kött är en fristående organisation som ger kunskap och inspiration kring allt som har med svenskt kött, charkuterier med svensk köttråvara samt nyttan av svensk djuruppfödning att göra. Svenskt Kötts logotyp är sedan bytet #SvensktKött.

Märket Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige ingår i den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som används på svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Kött från Sverige är ett förtydligande märke som används på kött och charkuterier.

Svenskmärkning AB hanterar och administrerar allt som har med ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige att göra. Mer information hittar du på webbplatsen fransverige.se. För frågor om märkningen, kontakta Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig. För frågor om original för märket, som endast får användas av företag som har avtal med Svenskmärkning, kontakta Lotta Hovhammar, kommunikatör.

Vad betyder märket Kött från Sverige?

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enklare för konsumenten att välja svenska varor i butiken. Märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier som produceras i Sverige. Märket betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige, och att produkten är förädlad, förpackad och kontrollerad här.

För produkter med flera ingredienser, som korv och leverpastej, gäller speciella regler. Kött, ägg, mjölk, fisk, skaldjur och fågel är alltid utan undantag svenskt och minst 75% av samtliga råvaror är svenska.

Märkningens fem kriterier:

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
  • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjur-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
  • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv och leverpastej.

Fött

Djuren är födda på en gård i Sverige. I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå. Inga djur får svanskuperas. Lammen, grisarna och nötkreaturen får behålla sina svansar. Kalvar ska ha tillgång till hö/grovfoder från två månaders ålder. Suggorna ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga bobyggnadsbeteende och får inte fixeras.

Uppfött

Djuren är uppfödda på en gård i Sverige. De svenska bönderna arbetar utifrån principen förebyggande djurhälsovård. Ett resultat av detta är friska djur och Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete. Betande djur bidrar till öppna landskap med många arter av växter, fåglar och insekter.

Slaktat

Djuren är slaktade på ett slakteri i Sverige. Transporttiden är enligt svensk lag max 8 timmar. I Sverige har vi ett absolut lagkrav att djuren ska bedövas före slakt. Sverige är det enda land inom EU som inte ger dispens för slakt utan bedövning. Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att skapa arbetstillfällen i Sverige.

Förädlat

Köttet styckas och förädlas till olika sorters kött- och charkuteriprodukter i Sverige. Oavsett om förädlingen sker på en stor anläggning eller en liten gårdsbutik gäller livsmedelslagen. Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara.

Förpackat

Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att skapa arbetstillfällen i Sverige.

Helt och bearbetat kött

Helt och bearbetat kött av exempelvis nöt, gris, får, lamm, get, ren och vilda däggdjur som uppfyller kriterierna får märkas. Det betyder att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och att all förädling och förpackning av varan har gjorts här.

Charkuterier och sammansatta produkter

Charkuterier och sammansatta produkter ska uppfylla kriterierna, det vill säga att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och all förädling och packning har gjorts här.

I korv, leverpastej och andra sammansatta produkter ska köttet vara 100% svenskt. Även ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara ska vara 100% svensk och av den totala andelen råvaror, i exempelvis korv, ska innehållet vara minst 75% svenskt. All förädling och förpackning av produkten ska ske i Sverige.

Hur märks färdigrätter med kött, fågel och fisk?

Färdigrätter som exempelvis innehåller kött från nöt, gris, får, ren och vilda däggdjur märks med Från Sverige, som har samma kriterier som Kött från Sverige. Även fågel, som kyckling, fisk och skaldjur märks med Från Sverige.

Kontroll av märkningen

Alla de företag som producerar, hanterar, packar och eller tillverkar produkter som märks med ursprungsmärkningen, är certifierade enligt gällande kvalitetssystem. Företagen ansöker om att få använda märkningen och varje produkt godkänns innan den får bära märket.

För att se till att ursprungsmärkningens kriterier efterlevs gör stickprovsrevisioner hos de företag som använder märket och företagets eventuella legoproducenter. Revisionerna utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB. Det är viktigt med revisioner av flera skäl. Som konsumenten ska du kunna känna förtroende och lita på att märkningen står för det den lovar. Som företag som märker sina produkter är det också en trygghet att veta att märkningen hanteras korrekt av andra företag.

Rulla till toppen