Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Regeringen vill ha en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger. Dagens Nyheter skriver att Livsmedelsverket och Konsumentverket får i uppdrag att ta fram underlag till vad som krävs för att EU-kommissionen ska ge sitt godkännande.

I butikshyllorna är kött och charkuterier oftast märkta med ursprung, men när det köttet serveras på restauranger finns ingen regel för att redovisa vilket land köttet kommer ifrån.

Nu vill regeringen ha en ändring och införa obligatorisk ursprungsmärkning för kött.

– Vi har vid ett flertal tillfällen uppmanat branschen att ta fram en frivillig märkning för restauranger och storkök på samma sätt som man har gjort i dagligvaruhandeln, men det har man inte gjort. Det har hänt väldigt, väldigt lite. Nu är vi less på det här, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till DN.

– Det är bedrövligt att man inte har någon respekt för de konsumenter som lämnar stora pengar till den här branschen.

För två och ett halvt år sedan uppmanade han och konsumentminister Per Bolund (MP) i en debattartikel branschen att frivilligt börja informera om vilket land köttet som serverades kom ifrån. De gjorde också klart att om det inte skedde något på frivillig väg skulle regeringen agera.

Efter uppmaning beslutade branschorganisationen Visita att rekommendera sina medlemsföretag att informera sina gäster om ursprung för såväl kött som fisk och skaldjur, ”muntligen eller skrift­ligen”.

De hänvisade till att det fanns ett tryck från konsumenterna att veta ursprunget på kött och att det generellt fanns en ökad medvetenhet om matens miljöpåverkan. Men någon större skillnad på informationen har inte setts.

– Alla som går på restaurang har märkt att det inte är någon skillnad. Man kan få reda på ursprung om man frågar, men vi tycker att informationen ska vara lättillgänglig, man ska inte behöva fråga, säger Per Bolund till DN.

– Nu går vi vidare med en obligatorisk ursprungsmärkning på kött även i restauranger och storkök. Vi tycker att konsumenter ska ha lika god information när man är på restaurang eller i storkök som när man är i butik, säger Per Bolund.

Sverige kan inte införa en obligatorisk ursprungsmärkning utan EU-kommissionens godkännande. Frankrike och Irland har redan regler för ursprungsmärkning av kött på restauranger och storkök.

Finland ansökte i höstas om undantag men fick avslag av EU-kommissionen.

För att försäkra sig om att inte få avslag kommer regeringen att ge i uppdrag till Livsmedelsverket och Konsumentverket att ta fram underlag till vad som krävs för att EU-kommissionen ska ge sitt godkännande.

Ett kriterium för att införa nationella bestämmelser för ursprungsmärkningen är att landet måste kunna visa på samband mellan kvalitet och ursprung. Och det sambandet är tydligt i Sverige menar regeringen, enligt DN.

– Det är väl känt att svensk köttproduktion använder betydligt mindre antibiotika än alla andra EU-länder. Det finns länder i södra Europa som använder 30 gånger så mycket antibiotika. Även våra djurskyddsregler är högt satta så det är tydligt att svenskt kött har väldigt hög kvalitet både som produkt och i produktionskedjan, säger Per Bolund.

När en obligatorisk märkning kan vara på plats är oklart. Uppdraget till Livsmedelsverket och Konsumentverket ska göras ”så snart som möjligt”. Men när väl en ansökan görs kan processen vara relativt snabb.
Läs artikeln i DN här

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email