Krav på ursprungsmärkning stöds av civilministern

Under Almedalsveckan anordnade Svenskt kött ett seminarium på temat ursprungsmärkning av maten i skola, vård och omsorg. Civilminister Ardalan Shekarabi uppmanade branschens aktörer att samarbeta för att nå målet ursprungsmärkt mat och uteslöt inte åtgärder från regeringen om överenskommelsen dröjer.

I panelen fanns Åsa Kullberg från kostchefernas organisation Kost & Näring, samt Jim Nilsson från Fazer Food Services som tagit ett uppmärksammat beslutat att inte köpa in annat griskött än svenskt. Båda menade att det är hög tid att agera för tydligare märkning av livsmedlen då matgästerna länge krävt att få veta var köttet kommer ifrån.

Svenskt kötts vd Elisabet Qvarford inledde:

– Inköpen av mat i Sveriges skolor, sjukhus och äldrevård motsvarar 10 miljarder per år. 8 av 10 konsumenter vill veta var maten de äter kommer ifrån och för nästan lika många är det viktigt att köttet kommer från Sverige.

Elisabet Qvarford anser att nu när ursprungsmärkning är på gång både i handeln och på privata restauranger är det dags för de offentliga måltiderna att hänga med i utvecklingen.

Ursprungsmärkningsfrågan hänger samman med vilka krav kommuner och landsting kan och vill ställa i sina upphandlingar. Trots att Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar är fortfarande varannan köttbit producerad utomlands, ofta under villkor som skulle vara olagliga i Sverige. Men eftersom märkning saknas och lagen inte tillåter att fråga efter produkter från ett specifikt land är det svårt för upphandlare och kökschefer att göra något åt problemet.

– Det här är en fråga jag arbetar hårt för att ändra på. Svenska bönder har diskriminerats, menade civilminister Ardalan Shekarabi och påpekade att regeringen nyligen tagit flera viktiga steg mot mer rättvisa upphandlingar av mat.

– Den nya nationella upphandlingsstrategin pekar på det nödvändiga att upphandlande kommuner och landsting ställer krav på djurskydd enligt svensk nivå. Vi kommer snart med nyheter om hur vi kommer att öka stödet till kommunerna så att de kan bli bättre på att upphandla svensk mat, fortsatte Shekarabi.

Hur ska vi då nå fram till en ursprungsmärkning av offentliga måltider? Ministern uppmanade branschens aktörer att samarbeta för att nå en överenskommelse om en märkning som funderar.

– En frivillig överenskommelse är alltid bäst. Men jag utesluter inte åtgärder från regeringen om överenskommelsen inte kommer till stånd, sa Ardalan Shekarabi.

Det nya märket ”Från Sverige” för mat i handeln kan vara en bra förebild.

Civilministern underströk också att politiken ser näringslivet som en partner och vill samarbeta mer för att nå smarta lösningar för matkonsumenter.

Frågan om den av matbranschen så hett efterfrågade nationella livsmedelsstrategin fick snabbt svar av civilministern:

-Upphandlingssystem ska användas för att lyfta lokala producenter och skapa jobb! Sven-Erik Bucht kommer att leverera med kommande livsmedelsstrategin. 

Aktuellt

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen – både fysiskt och digitalt. Vi vill gärna samtala om viktiga samhällsfrågor om hur vi kan att säkra den svenska maten idag och i framtiden.

Scroll to Top