Uppdaterade miljö- och djurskyddskrav för kött

Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och djurskyddshänsyn vid upphandling av kött. Det handlar om ...

Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och djurskyddshänsyn vid upphandling av kött.
Det handlar om krav på nötkött, griskött och naturbeteskött (nöt och lamm). 

Ambitionen vid uppdateringen har varit att vi ska kunna erbjuda ett fåtal effektiva krav som kan användas och följas upp i livsmedelsupphandlingar. Detta har lett till att ett antal kriterier har tagits bort och att ett antal nya kriterier har tillkommit, berättar Monica Sihlén, projektledare på Miljöstyrningsrådet som från och med 1 juli flyttats över till Konkurrensverket.

De nya kriterierna omfattar bl.a. krav vid sojainblandning i foder och krav på hälsoredovisningssystem för respektive djurslag. Upphandlande myndigheter kan ställa krav på begränsad inblandning av soja i foder och att sojan ska vara producerad på ett ansvarsfullt sätt som bland annat minskar användningen av bekämpningsmedel, till exempel Paraqvat, som inte är tillåtna inom EU. Krav på hälsoredovisningssystem syftar till att förbättra djurhälsan vid produktion, vilket även är en viktig aspekt för djurvälfärden eftersom friska djur växer bättre.

Animaliska livsmedel är ett av Miljöstyrningsrådets kriterieområden som används allra mest. I en undersökning som nyligen genomfördes av Skolmatens Vänner visar att Miljöstyrningsrådets kriterier för kött används i 81 % av livsmedelsupphandlingarna.

Kraven har tagits fram enligt Miljöstyrningsrådets kriterieprocess med hjälp av en expertgrupp bestående av Martin & Servera, Menigo, Gunnar Dafgård AB, Jordbruksverket, Örebro läns landsting, Jönköpings läns landsting, Svensk Fågel, Svenska Ägg, Sveriges grisföretagare, Fåravelsförbundet, Sveriges nötköttsproducenter, Svenskt Sigill, WWF, Svenska Djurhälsovården, SLU, Lantmännen, Växa Sverige, HK Scan, Findus, Aniagra Produktions AB, Sanda hönseri, Adelsö Ägg, Arla Foods, Atria Scandinavia.

Läs mer om kraven och hämta hem dem på Miljöstyrningsrådets hemsida.

Den 1 juli flyttades Miljöstyrningsrådets arbete med hållbar upphandling över till Konkurrensverket.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email