Rättvik får ställa högre djurskyddskrav

Rättviks kommun vann i förvaltningsrätten och får nu ställa krav på ett starkare djurskydd i sin livsmedelsupphandling.

För att värna om miljön och att vara säker på att djuren behandlas väl och har bra levnadsförhållanden ställde Rättviks kommun ett antal krav i sin upphandling av livsmedel. De använde sig av djurskyddskrav som Miljöstyrningsrådet har tagit fram. Det var bland annat krav på näbbtrimning, betessäsong, inredda burar och grisars golvyta och strö. Krav har även ställts på antibiotika, transport till slakt och bedövning vid slakt. Samtliga krav ryms inom den svenska djurskyddslagstiftningen.

En anbudsgivare ansåg att kommunens förfrågningsunderlag innehöll ett antal djurskyddskrav som var högre än EU-kraven och därmed stred mot EU:s principer om ickediskriminering och likabehandling. Men förvaltningsätten bedömer att en upphandlande myndighet har stor möjlighet att bestämma själva vad de vill upphandla. Något som rätten anser att tidigare domar gällande antibiotika, transport och slaktmetod inte har tagit hänsyn till i tillräcklig utsträckning.

– Vi vet att Rättviks kommun har ett starkt politiskt stöd i frågan och att det finns många fler kommuner ute i landet som också vill ställa djurskyddskrav men som tvekar på grund av den senaste tidens spretiga domar. Vi hoppas att den här domen ger dem fortsatt vilja att driva sina frågor, säger Monica Sihlén projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email