Smart upphandling

Allt fler kostchefer inom kommun och landsting ställer i upphandlingar krav på kvalitet, på spårbarhet och på svensk mat. Stödet för detta ökar även bland konsumenter och bland ansvariga politiker.

– Det är fullt möjligt att resultatet av en upphandling, på helt laglig väg, kan bli svenska närproducerade produkter, säger Monica Sihlén, sakkunnig vid enheten för upphandlingsstöd på Konkurrensverket. 

Monica menar att det i upphandlingens kravställan går att ställa precisa krav. Hon poängterar också att det finns stora möjligheter för underleverantörer, till exempel svenska producenter och importörer, att visa sin prestanda genom att beskriva vilka kriterier produkterna uppfyller i Dabas. Dabas är foodservicebranschens artikeldatabas med kvalitetssäkrad information om de artiklar som finns tillgängliga på den svenska livsmedelsmarknaden.

 – Alla kriterier som fanns på Miljöstyrningsrådet finns numera i artikeldatabasen och de är sökbara vilket är en bra hjälp i din marknadsundersökning och när du gör din uppföljning, säger Monica Sihlén. 

Det är viktigt att kommunicera mervärdena till dem som ska upphandla maten, till exempel att din produkt uppfyller svensk djurskyddslagstiftning.

Att ställa rätt kvalitetskrav

– Miljöstyrningsrådet har gjort ett fantastiskt jobb för våra medlemmar, säger Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring. De drar ett rejält lass och vi har stort förtroende för deras arbete. 

– Den svenska livsmedelsproduktionen handlar mycket om politik. Våra svenska representanter har gjort ett bra lobbyingarbete i EU för att förbättra villkoren för livsmedelsproduktion även i övriga Europa. 

– Så klart att vi kostchefer vill ha bra råvaror, och så klart vill vi att djuren ska födas upp på ett bra sätt och att inga djur ska fara illa. Informationen i Dabas, från producenterna, är ett av underlagen för våra beslut. 

– Att ställa rätt kvalitetskrav är oerhört viktigt. Och vi kostchefer har ett stort ansvar när det gäller att följa upp kravställan. Det kan vi bli ännu bättre på. Kost & Näring samarbetar med grossister och leverantörer i arbetet med en nätbaserad enkel upphandlingsguide. Ett verktyg som kostcheferna ska kunna använda sig av och som ska uppdateras kontinuerligt. Upphandlingsguiden lanseras hösten 2015.

Färre omprövningar

För några år sedan begärdes överprövning i domstol på cirka hälften av alla svenska livsmedelsupphandlingar. Siffran har sjunkit, men överprövning är fortfarande relativt vanligt och ställer till problem för både de upphandlade organisationerna och leverantörerna. Sedan Sigtuna kommun år 2012 vann målet kring djurskyddskrav har inga överprövningar skett utifrån just dessa krav. I de nya direktiv som ska gälla från 2016 ska delar av en kommun, till exempel en skola, under vissa omständigheter kunna räknas som en egen upphandlande myndighet.

Exempel på djurskyddskrav från Miljöstyrningsrådet/Konkurrensverket

 • Information om ursprung på kött.
 • Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär.
 • Produkterna ska vara helt fria från salmonella.
 • Max 8 timmar transporttid till slakt av djuret.
 • Vid slakt ska djuret vara helt bedövat innan avblodning sker.
 • Inga grisar får svanskuperas.
 • Nötkreatur ska haft tillgång till bete. Andra kvalitetskrav som används för att upphandla svensk mat
 • Att köttet inte är vakuumförpackat.
 • Krav på sammansättning, näringsvärde, färskhet, färg, form, hållbarhet, utseende, smak och konsistens.
 • Ekologisk mat kan i vissa fall innebära att maten är närproducerad.
 • Snabb och effektiv service. Miljöstyrningsrådets livsmedelskriterier finns här.

Tips till politiker och beslutsfattare

 • Ställ krav – låt kvaliteten styra. Det behöver inte bli dyrare!
 • Använd Miljöstyrningsrådets/Konkurrensverkets kriterier för livsmedel.
 • Skapa en tydlig kostpolicy som visar vad ni vill uppnå i livsmedelsupphandlingarna.
 • Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper, premiera inte fullsortiment.
 • Ställ krav och för en dialog med grossisterna.

Tips till leverantörer

 • Offentlig marknad kan komplettera ditt företags affärsidé. Ett exempel, när det gäller kött vill offentlig sektor ofta ha andra styckningsdetaljer än restaurangerna.
 • Kontakta upphandlarna och kostchefen i kommunen och visa ditt intresse inför nästa upphandling.
 • Samverka med andra företag vid anbud för större volym, fler varor och bättre logistik.
 • Var en aktiv leverantör, delta i leverantörsträffar, möt upphandlarna, kostpersonalen och grossisterna.
 • Var noggrann med anbudet, ta hjälp av andra.

Källa: LRF Närproducerat – svenskt – så kan vi upphandla.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email