Svenskt kött är väl kontrollerat

Livsmedelsverket har vid rutinmässig kontroll funnit låga halter av den otillåtna antibiotikasubstansen kloramfenikol hos grisar på ett par gårdar i Skåne.

– Det är ytterst beklagligt att ett otillåtet ämne har kommit in i livsmedelskedjan. Men det är så låga halter att Livsmedelsverket
inte bedömer det som skadligt för folkhälsan. Vi är trygga med
Livsmedelsverkets bedömningar och har fullt förtroende för
myndigheternas agerande och beslut i denna fråga. Svenskt kött är väl
kontrollerat och fortsatt säkert, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskt
Kött.

Årligen gör Livsmedelsverket flera tusen provtagningar i
djurbesättningar och på slakterier för att ha kontroll på restsubstanser
och upprätthålla en hög livsmedelsäkerhet. Resultaten är offentliga och
redovisas i rapportform.

Läs hela pressmeddelandet Svenskt kött är väl kontrollerat

Aktuellt

Scroll to Top