Svanskupering av grisar fortsätter inom EU trots förbud

I EU är det bara Sverige och Finland som efterlever lagen om svanskupering för grisar. Resten av medlemsländerna struntar därmed i grisarnas välfärd.
Svanskupering av grisar fortsätter inom EU trots förbud

Svanskupering av grisar fortsätter inom EU trots förbud

”Det är bara Finland och Sverige som har förbjudit rutinmässig svanskupering av gris”. Det svarade EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides när den svenska EU-parlamentarikern Fredrik Federley frågade hur det går med EU:s krav på att grisarna inom unionen inte ska få sina svansar klippta.

EU-kommissionären fortsätter förklara att förutom just Sverige och Finland så har alla övriga medlemsstater lämnat in handlingsplaner till kommissionen under 2018 och 2019. Hon konstaterar dock att det saknas tillräckliga efterlevnadskriterier för en eller flera av de sex riskfaktorerna vid svanskupering i samtliga handlingsplaner, med undantag för Danmark. 

Inte är tillåtet att kupera svansar

Idag finns inom EU ett djurskyddsdirektiv som säger att det inte är tillåtet att kupera svansar inom grisuppfödningen. Trots förbudet fortsätter grisuppfödare i de flesta av EU:s medlemsstater att klippa svansarna på ren rutin, vilket innebär onödigt lidande för grisarna. Av EU:s 27 medlemsländer är det alltså bara Sverige och Finland som efterlever lagen om att inte kupera grissvansar.  

Anledningen till att svansarna kuperas i så stor utsträckning är att om grisar har det trångt, tråkigt eller stressigt kan de utveckla beteenden som att bita på varandra, gärna i svansen. För att undvika svansbitning klipps svansarna rutinmässigt bort i de flesta länder som vi importerar griskött ifrån.

En miljö där de kan utöva naturligt beteende

I Sverige däremot är strategin istället att grisarna föds upp i en miljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Exempelvis får grisar som bor inne i stallar större utrymme än vad EU:s kvar uppger och de får alltid strö att böka i för att kunna sysselsätta sig, så som halm eller torv. Tyvärr ser det inte ut så i flera andra EU-länder.  

I ett svar till tidningen Jordbruksaktuellt säger Fredrick Federley att han inte är nöjd med EU-kommissionens svar.  

– Det är under all kritik att kommissionen inte vågar agera i den här frågan. Jag kommer att arbeta vidare med frågan, framför allt här i Europaparlamentet. Exakt hur återstår att se. Det är givetvis ett gupp på vägen om EU-kommissionen inte gör någonting för att se till att EU:s lagar upprätthålls, säger Federley.  

Tills att vi ser en förändring för EU:s alla grisar att de ska få behålla sin knorr gör du som konsument därför bäst i att alltid välja svenskt griskött. Här berättar vi mer om varför du ska välja svenskt griskött.

Aktuellt

Scroll to Top