Om det svenska köttet

Svenska djuruppfödare följer med stolthet den svenska djurskyddslagen. Den är världens strängaste och helt unik i sitt slag. Det handlar om respekt för djurens behov av naturligt beteende.
Biologisk mångfald och ett levande landskap

Svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder. Svenskt kött är fritt från hormoner och antibiotika. När du köper svenskt kött får du mer än en god köttbit för pengarna. Du får en unik matprodukt att vara stolt över. I priset för köttbiten ingår:

  • Respekt för djurens behov av naturligt beteende
  • Hög livsmedelssäkerhet
  • Biologisk mångfald
  • En levande landsbygd
  • Arbetstillfällen i Sverige
  • Öppna landskap
  • Världens strängaste djurskyddslagstiftning

Märket Svenskt kött innebär att all köttråvara i produkten är från gris, nöt, får, lamm eller häst som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och att hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Företag som använder märket ska också vara anslutna till en livsmedels- eller butikscertifiering, lägst IP Livsmedel.

Aktuellt

Scroll to Top