Ökad konsumtion av svenskt nötkött

Den totala konsumtionen av nötkött minskade i Sverige årets tre första månader. Men det gäller inte det svenskproducerade nötköttet. Där ökade konsumtionen.

– Det är glädjande att efterfrågan på svenskt kött ökar när konsumtionen av kött planar ut, säger Svenskt Kötts vd Elisabet Qvarford.

Under månaderna januari, mars och april i år förbrukade svenskarna i genomsnitt 5,9 kilo nöt per person. Det kan jämföras med 6,2 kilo för samma period året innan. I procent handlar det om en minskad förbrukning av nötkött med 3,8 procent. I siffran för förbrukning ingår även delar av djuret som inte är kött. Andelen kött beräknas som 70 procent av siffran för förbrukning.

Men trots denna generella minskning ökar det svenska köttet. Andelen svenskt jämfört med importerat ökade från strax över 50 procent första kvartalet 2016 till nära 54 procent i år. Det är en ökning med nära sju procent.

Även i faktiska tal handlar det om en ökning för det svenska nötköttet, även om den på grund av minskad total konsumtion är svag. Från en förbrukning på 3,13 kilo per person första kvartalet 2016 till 3,17 kilo per person första kvartalet 2017.

Det är troligen uppmärksamheten runt den stora användningen av antibiotika i djuruppfödning i många länder Sverige importerar från som har fått konsumenterna att tänka i nya banor.

-Vi har sett att konsumenter bryr sig om hur djuren har haft det och väljer därför det svenska köttet. De förstår också varför det svenska köttet kostar mer och är beredda att betala för ett kött av god kvalitet som är bättre för miljö och klimat än annat kött, säger Elisabet Qvarford.

Källa: Statistik nötkött 2017

Aktuellt

Scroll to Top