Förbrukning av gris- nöt- och lammkött i världen

När ett lands invånare får bättre ekonomi äter de mer kött. Enligt FAO- rapporten The State of Food and Agriculture. Livestock in the balance (2009) har köttkonsumtionen i utvecklingsländerna ökat med drygt 300 procent sedan början på 1970-talet.

Genomsnittskonsumtionen för kött (gris, kyckling, nöt, get och lamm) i utvecklade länder på 82,1 kg per person och år (2005).

I utvecklingsländerna är konsumtionen i genomsnitt 30,9 kg per person och år. Köttkonsumtionen i
genomsnitt i hela världen är 41,2 kg per person och år.

Källor

  • FAO: The State of food and agriculture. Livestock in the balance 2009.
  • The Economist har
    gjort en sammanställning av FAOs statistik som visar per capita konsumtionen i
    kg/år (2007) i världens länder av nöt, gris, fågel, lamm och get.
Scroll to Top