Nio av tio har stort förtroende för Sveriges bönder

Sveriges bönder är pålitliga både som livsmedelsproducenter, samhällsaktörer och miljöarbetare. 83 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för bönderna och deras verksamhet. Det visar en ny undersökning från Ipsos, baserad på svar från drygt 1000 deltagare.

– Det stärker och stimulerar att konsumenterna litar på att Sveriges bönder producerar mat på ett hållbart, miljövänligt och klimatsmart sätt. Vår höga omsorg om djur och natur är viktig för förtroendet, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF i ett pressmeddelande om undersökningen.

Enligt undersökningen ökar antalet personer som anser att bönderna bidrar till ett mer hållbart samhälle och en lägre klimatpåverkan jämfört med 2017, 74 procent jämfört med 71.

Undersökningen visar också att:

  • 78 procent medvetet väljer mat och råvaror från svenska bönder.
  • 74 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan. Siffran är en ökning med 3 procentenheter sedan förra årets mätning.
  • 86 respektive 87 procent har högt eller mycket högt förtroendet för jordbrukarna som producenter av mjölk respektive spannmål, en ökning sedan 2017 om 4 respektive 7 procentenheter.

Även om konsumenternas syn på landets bönder är genomgående ljus så utmärker sig ett område, det om antibiotika. Färre av de svarande, 74 procent i år jämfört med 88 procent förra året, litar på att bönderna inte ger djuren antibiotika för att de ska producera mer.

En svarsnedgång som överraskar Palle Borgström.

– Vi är berättigat stolta över Sveriges bönders låga användning av antibiotika till djur. Sveriges bönder använder minst antibiotika till djur i hela EU. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att problemen med överanvändning av antibiotika uppmärksammats i media och att fler konsumenter har blivit medvetna om problemet, säger Palle Borgström.

Ipsos gjorde undersökningen mellan den 20 april och den 3 maj i år. 1 009 personer från 16 år och uppåt från hela Sverige intervjuades. Det är tredje året i rad som undersökningen görs. Detta för att ta reda på konsumenternas attityd till bönder som matproducent, samhällsaktör och miljöarbetare.

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top