Nio av tio har större tilltro till svensk djuromsorg

En ny undersökning som ICA gjort visar att nio av tio har större förtroende för svensk djurhållning än den i andra europeiska länder.

– Svensk djuromsorg hör till de bästa i
världen och det är glädjande att så många konsumenter har stort förtroende för
djuromsorgen på svenska gårdar. Från ICAs sida arbetar vi målmedvetet för att
öka andelen svenskavaror i vårt centrala sortiment, säger Anders Svensson, vd
ICA Sverige AB.

I undersökningen deltog 1275 personer, de
fick bland annat svara på frågan om vilka länder de försöker undvika att köpa
nöt- respektive fläskkött från. 

När det gäller fläskkött
undvek man främst Polen, Danmark och Spanien. När man köpte nötkött försökte
man istället undvika Polen, Uruguay och Irland. Var femte person kunde inte
motivera varför de valde bort just de länderna utan det baserades på
känsla. 

32 procent trodde att Danmark var det land som
hade högst antibiotikaanvändning och bara sju procent trodde på Tyskland som
har runt 15 gånger så mycket antibiotika i sin uppfödning jämfört med
Sverige. 

– Resultatet bekräftar att det är svårt
för konsumenten att bilda sig en uppfattning om skillnaderna olika länder
emellan. Här har vi alla inom branschen ett ansvar förtydliga och förenkla
informationen ut mot kund, säger Anders Svensson.

På frågan om antibiotikaanvändningen påverkade
deras val av kött svarade 62 procent ja och 42 procent svarade att anledningen
till att de köpte svenskt kött var för att de vill stötta svenska lantbrukare
för att ha en fortsatt uppfödning i Sverige. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email