Krisen har lett till större efterfrågan på svenskt kött

Svenska bönder och slakterier ser nu ett samband med covid-19 där krisen har lett till större efterfrågan på svenskt kött.
Köttkvalitet

Krisen ger större efterfrågan på svenskt kött

Svenska bönder och slakterier ser ökning i efterfrågan på svenskt kött i och med covid-19 – en motsatt effekt till den nedgång som drabbar många andra branscher. Under senare år har efterfrågan och konsumtion av det svenska köttet sakta ökat. Det som nu sker i samband med coronakrisen är en markant ökad efterfrågan. 

– Det är inte en plötslig trend att man efterfrågar mer svenskt, även om den trenden går snabbare nu efter coronautbrottet. Sverige behöver ha en livskraftig livsmedelsproduktion som kan leverera mat och fungerar i både med- och motgång. Det är en viktig fråga att jobba vidare med när vi kommer ur covid-19 situationen, säger Jonas Tunestål vd på KLS-Ugglarps slakteri, till SVT Öst. 

Beställningarna har ökat på främst nötkött och lammkött, men intresset har även ökat för griskött. Efterfrågan är större än tillgången.  

Restaurangnäringen drabbas 

– Den omedelbara effekten vi ser är att foodservicesektorn har påverkats starkt negativt av Covid-19 och därmed också de råvaror som går till restauranger och storkök. Människor äter hemma istället för ute och därmed ökar också efterfrågan av svenskt kött som säljs genom dagligvaruhandeln, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött. 

De svenska konsumenterna är mer noggranna med att välja svenskt kött i butik än på restaurang. Andelen svenskt kött i butik är 85–90 procent. Inom restaurang- och storhushåll är en större andel importerat kött, mellan 50–60 procent. 

– Effekten av att vi äter mindre ute drabbar det importerade köttet mer, medan fler måltider i hemmen gynnar det svenska köttet, säger Isabel Moretti. 

Aktuellt

Flankstek teriyaki med nudel och grönsakswok

Är kött dåligt för hälsan?

Ofta framställs rött kött som cancerframkallande och att det är ett livsmedel att undvika. Men stämmer det? Eller är kött bra för hälsan?

Scroll to Top