Lövsta Kött – nytt slakteri i Uppsala

Idag invigdes det nya slakteriet Lövsta Kött utanför Uppsala. Målet är kommersiell produktion kombinerat med forskning inriktad på djurvälfärd och djurhälsa, klimatsmart djurhållning och uthållig livsmedelsproduktion.

Slakteriet som kommer att satsa på närproducerat* är även byggt för att ta emot studenter och forskare från Lantbruksuniversitetet (SLU). Slakteriet ger studenterna möjlighet att följa hela livsmedelskedjan från foderproduktion och djuruppfödning till slakt och förädling utan att behöva lämna området.

– Det här är ett unikt samarbete mellan lokal köttnäring och SLU. Alla studenter som läser djur- eller livsmedelsrelaterade utbildningar på SLU kommer under delar av utbildningstiden att vara på Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur, säger platschef Maria Lundesjö Ahnström, som själv har disputerat i köttvetenskap.

Kött från nöt, gris och lamm

Lövsta Kött kommer att sysselsätta omkring 25 personer och producera cirka 50 ton kött från nöt, gris och lamm varje vecka. VD är Ulf Tillman, som även driver det lokala charkuteriet Andersson & Tillman, som kommer att ta emot råvaror från slakteriet. Faringe Kött & Slakt är den tredje intressenten i samarbetet.

I invigningen deltog även bland andra landshövding Peter Egardht, SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse och professor Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

*Lövsta Kötts definition av närproducerat:

  • Djuren hämtas inom en radie av cirka 15 mil
  • Smågrisarna som ska bli slaktsvin ska också produceras inom detta område
  • Fodret till djuren ska till största delen produceras lokal
  • Köttet säljs till butiker och restauranger i närområdet

Läs mer


Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email