Håll svinpesten utanför Sverige

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Afrikansk svinpest smittar inte människor.

Rått kött och köttprodukter utgör en stor risk och kan lätt överföra smittan till grisar och vildsvin. De som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands kan också föra med sig viruset via sina kläder och skor.

– Smittan kryper allt närmare Sveriges gränser. Därför är det viktigt att alla som rört sig i områden med svinpest är noggranna med vad de för med sig tillbaka. I värsta fall kan en korvmacka slängd utmed motorvägen bli vårt fall, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Katastrofala konsekvenser

– Det är inte bara grisarna som far illa om vi får in afrikansk svinpest i Sverige. Det får också katastrofala konsekvenser för den svenska grisnäringen. Export av griskött och avelsmaterial från grisar skulle i så fall stoppas, säger Maria Cedersmyg.

Så här håller vi svinpesten borta från våra svenska grisar:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Mata inte grisar med matavfall.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
  • Tänk på att jaktutrustning, jakthundar, kött och obehandlade jakttroféer innebär en smittorisk.
  • Anmäl omedelbart misstanke om svinpest hos grisar till veterinär.
  • Anmäl ökad dödlighet bland vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email