Håll svinpesten utanför Sverige

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Afrikansk svinpest smittar inte människor.
Köttmarknadsutveckling för griskött

Rått kött och köttprodukter utgör en stor risk och kan lätt överföra smittan till grisar och vildsvin. De som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands kan också föra med sig viruset via sina kläder och skor.

– Smittan kryper allt närmare Sveriges gränser. Därför är det viktigt att alla som rört sig i områden med svinpest är noggranna med vad de för med sig tillbaka. I värsta fall kan en korvmacka slängd utmed motorvägen bli vårt fall, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Katastrofala konsekvenser

– Det är inte bara grisarna som far illa om vi får in afrikansk svinpest i Sverige. Det får också katastrofala konsekvenser för den svenska grisnäringen. Export av griskött och avelsmaterial från grisar skulle i så fall stoppas, säger Maria Cedersmyg.

Så här håller vi svinpesten borta från våra svenska grisar:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Mata inte grisar med matavfall.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
  • Tänk på att jaktutrustning, jakthundar, kött och obehandlade jakttroféer innebär en smittorisk.
  • Anmäl omedelbart misstanke om svinpest hos grisar till veterinär.
  • Anmäl ökad dödlighet bland vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top