Afrikansk svinpest har hittats hos vildsvin i Sverige

Afrikansk svinpest har hittats hos vildsvin i Sverige och berörda myndigheter jobbar intensivt för att begränsa smittan.
Afrikansk svinpest hittat hos vildsvin i Sverige

Den 6 september har ett fall av afrikansk svinpest hittats hos vildsvin i Sverige. Smittan har påvisats i ett prov som tagits från ett dött vildsvin strax sydost om Fagersta. I nuläget arbetar myndigheter med att minska smittspridningen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin men den smittar inte människor och andra djurslag.

Afrikansk svinpest är mycket smittsamt och det är viktigt att alla hjälps åt för att inte sprida sjukdomen vidare till våra tamgrisar. Ett smittutbrott av Afrikansk Svinpest är en mycket allvarlig virussjukdom både för att den har hög dödlighet hos grisar och vildsvin men också för att den har hög smittorisk. Det betyder att många grisar och vildsvin kan bli allvarligt sjuka snabbt om man inte kontrollerar smittspridningen. I fall smittan tar sig in i våra grisbesättningar kan det få katastrofala konsekvenser för den svenska grisnäringen.

Vad händer nu?

De berörda myndigheterna som Jordbruksverket, SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) med flera, jobbar nu intensivt med att begränsa smittan och avgränsa det drabbade området effektivt. Allt tillträde inom det drabbade området är förbjudet just nu. Det innebär till exempel att man inte får vistas där, plocka bär och svamp, jaga, arbeta med skogsbruk, eller göra andra friluftsaktiviteter.

Kan jag eller mina husdjur bli smittad av afrikansk svinpest?

Nej, människor och andra djurslag kan inte bli smittade. Det är bara grisar och vildsvin som kan få afrikansk svinpest. Däremot kan vi bära med oss smittan på skor, redskap eller fordon.

Kan jag äta griskött?

Ja, det är helt ofarligt att äta griskött. Afrikansk svinpest smittar bara grisar och vildsvin.

Hur kan jag hjälpa till att minska smittan?

  • Lyssna på information från myndigheterna och följ deras instruktioner. 
  • Stötta våra svenska grisbönder genom att fortsätta köpa svenskt griskött
  • Vistas inte i skogar eller närområden där de sjuka vildsvinen har hittats. 
  • Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer. 
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar. 
  • Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter. 
  • Tänk på att jaktutrustning, jakthundar, kött och obehandlade jakttroféer innebär en smittorisk. 
  • Anmäl omedelbart misstanke om svinpest hos grisar till veterinär. 
  • Rapportera om du träffar på ett dött vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt via den här länken: www.rapporteravilt.sva.se

» Läs mer om afrikansk svinpest på jordbruksverkets webbsida

» Läs mer om afrikansk svinpest på SVA:s webbsida

Aktuellt

Hur tillagar man kött?

Hur tillagar man kött?

Måste man torka av köttet? Varför ska man bryna grytbitar och när är bäst att krydda köttet? Här är svaren på de vanligaste frågorna om hur man tillagar kött.

Var kommer maten ifrån?

Var kommer maten ifrån?

Att ha mat på bordet är något vi i Sverige ofta tar för givet. Men var kommer maten ifrån och vilka ansträngningar ligger bakom produktionen?

Serverar din kommun svensk mat?

Serverar din kommun svensk mat?

Många av oss tänker på att köpa hem svensk mat i största möjliga mån, men hur är det i de offentliga måltiderna? Serverar din kommun svensk mat?

Rulla till toppen