Fler offentliga aktörer efterfrågar lokalproducerat kött

Med start i januari 2019 kommer Menigo Foodservice tillsammans med Malma Gård att leverera närproducerat ekologiskt kött till enheterna i Värmdö kommun.

Fler offentliga aktörer efterfrågar lokalproducerat kött

Det var under sommarens torka som kommunen fick idén att flytta så mycket som möjligt av inköpen till lokalt uppfött kött för att stödja lantbruket i närområdet. Frågan ställdes då till Menigo som tillsammans med gården och kommunen började att titta på volymer, sortiment och flöden.

Malma Gård är beläget på Fågelbrolandet i Värmdö och drivs av familjen Wågberg. På gården finns ungefär 200 nötdjur av raserna Angus och Hereford som betar marken på 350 hektar. Betesmarken, foderproduktionen, djurhållningen samt slakt och styckning är EKO-certifierad enligt EU-reglerna. Då Malma Gård har eget slakteri är man inte beroende av att stå i slaktkö på annan ort. Man slipper också långa transporter då styckning och paketering sker i Slakthusområdet i Stockholm 250 meter från servicestyckarna. På så vis kan man snabbt och enkelt sköta leveranser mellan lager och kommunens enheter.

– Vi märker mer och mer hur offentliga aktörer efterfrågar lokalt producerade livsmedel och Menigo har en viktig roll i processen att tillhandahålla detta, säger Markus Femling som är sortimentsansvarig på lokalt och närproducerat på Menigo.

– En långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion är beroende av att det finns en variation på marknaden med många decentraliserade aktörer över hela landet. Att samverkan i hela kedjan kan skapa detta resultat är ett bevis på hur viktigt dialog och samarbete är för att ställa om samhället och gå mot en hållbar utveckling och biologisk mångfald, avslutar han.

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top