Allt mer svenskt i offentliga kök

Ny statistik visar att värdeandelen för svenska animaliska livsmedel inom offentlig sektor uppgick till 67 procent under 2017, en dryg procentenhet mer än året innan. 

Tidningen ATL har tagit del av färsk statistik som visar hur stor andel svenskproducerade köttvaror som upphandlas av Sveriges kommuner och landsting. Rapporten har gjorts av DKAB Service på uppdrag av LRF.

När det gäller kött och köttprodukter landade värdeandelen på 62,3 procent under 2017, en ökning med 2,5 procent jämfört med 2015. Ökningen är långsammare än tidigare men Svenskt Kötts vd Elisabet Qvarford är inte oroad av statistiken.

– Det är ändå en fortsatt ökning och en fantastisk utveckling sedan 2013, det visar på en stark vilja hos upphandlare och politiker. Jag tror också att vi kan se en större effekt av den nya upphandlingslagen när fler kommuner påbörjar nya upphandlingsrundor. Jag hoppas att den kommande regeringen också vill hålla uppe tempot i frågan.

Den 1 januari 2017 trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft som kan bidra till att kommuner och landsting väljer svenskt i högre grad.

– Min uppfattning är att kommunerna vill handla svenskt men det är avtal och politik som styr. Och vi har ju en civilminister som har övervägt ytterligare tvingande åtgärder, säger Pirjo Gustafsson, ansvarig för upphandlingsfrågor på LRF.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email