Svinn

I dag talas det mycket om all mat som slängs i onödan. Det finns en del undersökningar som ur olika vinklar beskriver vad som slängs vid olika tillfällen i hela kedjan från jord till bord.

Hushåll

Enligt en rapport från Naturvårdsverket (Rapport  SMED 2016) slängs det 1,3 miljoner ton matavfall per år i Sverige. Hushållen står för 75 procent av den mat som kastas vilket är 938 000 ton. Det innebär 97 kilo mat per person och år. I en familj med fyra personer blir det ett kilo matavfall om dagen. Cirka en fjärdedel av matavfallet är flytande vilket motsvarar 26 kilo per person och år. 

Det finns inga undersökningar som visar hur stor andel av det som slängs i Sverige är kött, men Naturskyddsföreningens rapport redovisar en uppskattning som säger att värdet på kött som slängs i EU är cirka 80 000 miljoner Euro.

I Naturskyddsföreningens rapport diskuteras om svinnet skulle minska om matpriserna höjdes. Det finns en privatekonomisk vinst att göra genom att kasta mindre mat, men eftersom matbudgeten är en relativt liten del av konsumenternas totala budget så är hushållskassan inte lika känslig för höjda matpriser.

En rapport från Jordbruksverket (2009) visar att kött och köttprodukter är den livsmedelsgrupp som är känsligast för prisförändringar.

Butiker

Det finns cirka 10 000 butiker som handlar med livsmedel (grossister och butiker). En studie (Andersson et al 2010) visar att en Coop Forum-butik i genomsnitt slänger 7 000 kg kött varje år. Det skulle innebära att landets 74 Coop Forumbutiker kasserar 449 000 kg kött. En medelstor Konsumbutik kasserar 2 400 kg kött varje år och den mindre butiken 1 300 kg. Forskarna beräknar att det i Coops butiker (401 st) slängs 740 000 kg kött/år.

Restauranger och storkök

En femtedel av all mat som konsumeras i Sverige, eller 1 400 miljoner portioner, kommer från restauranger och storkök. I en rapport (Engström 2004) uppskattas det att en femtedel av maten som hanteras i köken kastas. Svinnet i restaurangerna uppgår till 35-40 procent, övriga storkök: 10-15 procent.

Tillagningssvinn

Allt kött lättar vid tillagning, köttmuskeln drar ihop sig och pressar ut köttsaft. Fettet smälter ut vid tillagning. Fetare styckningsdelar och charkuterier innehåller i genomsnitt 15 procent mindre fett efter tillagning eftersom en del av fettet smälter ut vid stekning och kokning.

Tillagningstemperatur och tid påverkar hur mycket köttsaft som stannar kvar i köttet. När tillagningen avbryts vid en innnertemperatur på 55-65˚ förlorar köttet 10-20% i vikt. Vid en innnertemperatur på 80-85˚ minskar det 30-45 %. Källa: Mått för mat, ICA, KF och Jordbrukets Provkök (ICA Bokförlag).

Svinnsmart! Gör en buljong på resterna

För att vara riktigt klimatsmart ska man slänga så lite mat som möjligt. Slänger du bra råvaror? Gör istället en god buljong på sånt som i vanliga fall hamnar i soporna. I denna video kan du se att man faktiskt inte ens behöver slänga skalen till grönsakerna, stjälkar och kvistar från örter och puts från kött. Spara allt i en låda eller plastpåse i frysen och när lådan är full kokar du buljong på innehållet.

OBS! Se till att du inte får med några jordpartiklar från rotsaker och lök eftersom jord innehåller massa bakterier som vi inte vill ha i maten. Visste du förresten att skillnaden på en fond och en buljong är att i en fond är ingredienserna rostade eller brynta först?