Ny forskarrapport – minska ditt miljö- och klimatavtryck med svensk mat

Naturvårdsverkets nya PRINCE-rapport visar att svensk matproduktion är klimatsmart när man jämför internationellt. I synnerhet köttproduktionen. Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av livsmedel som produceras utomlands.
mark- och resursanvändning

Forskningsprogrammet PRINCE är den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som hittills genomförts. Rapporten presenterar nya mätmetoder för den miljöpåverkan som svenskarnas privata och offentliga konsumtion medför samt svenska investeringar både i Sverige och i övriga länder där produkterna tillverkas. Två tredjedelar eller mer av utsläppen från svensk konsumtion av mat, transporter, boende och investeringar i bygg- och anläggningsverksamheter sker utomlands.

Rapporten visar tydligt att svenska konsumenter lätt kan minska sitt klimatfotavtryck genom att välja svenska livsmedel istället för importerade. Den svenska livsmedelsproduktionen, både vad gäller djuruppfödning, frukt, grönsaker och växtodling, påverkar miljö- och klimat i betydligt mindre utsträckning än internationell livsmedelsproduktion.

  • Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan är från livsmedel som produceras utomlands. Störst klimatpåverkan har livsmedel från andra europeiska länder (27 procent), från Asien, främst palmolja, (14 procent) och Latinamerika, främst kött från Brasilien, (10 procent).
  • 83 procent av fotavtrycket för användning av antibiotika i djuruppfödning orsakat av svensk matkonsumtion sker utomlands (70 procent i övriga Europa, 13 procent från resten av världen). Endast 13 procent av den totala antibiotikaanvändningen sker i svensk djuruppfödning.
  • Den utländska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket är totalt dominerande i produktionen av livsmedel till svenska konsumenter. 75 procent av herbiciderna, 88 procent av fungiciderna och 97 procent av insekticiderna för produktionen av svenskarnas mat används i utländsk jordbruksproduktion.
  • Frukt och grönsaker producerade utomlands är enligt PRINCE den produktgrupp som betyder mest för den totala användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket.

Här kan du läsa mer om PRINCE-rapporten

Aktuellt

Hur mycket kött äter vi? Förhållanden mellan konsumtion och kostråd 2023

Hur mycket kött äter vi?

Jordbruksverkets statistik visar hur mycket kött vi äter i Sverige och hur nära vi ligger kostråden för vår konsumtion 2023.

Svenskt Kött på TikTok

Svenskt Kött på TikTok

Nyligen la vi till en kanal bland våra sociala medier och numera finns Svenskt Kött på TikTok.

Rulla till toppen