Myten om nötköttets vattenförbrukning

Det sägs att det går åt 15-16000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött, men stämmer det verkligen?

En siffra som ofta används för att beskriva nötköttets påfrestning på klimatet är att det går åt 15-16 000 liter vatten till att producera ett kilo nötkött. Men stämmer det? 

Vattenfotavtrycket

Svaret är både ja och nej. Men för att förstå vilket vatten det är man pratar om så måste man förstå hur vattenfotavtrycket beräknas. Vattenfotavtryck delas in i tre kategorier: 

  • Grönt vatten som är regnvatten 
  • Blått vatten som är yt- och grundvatten 
  • Grått vatten som är det vatten som går åt för att ta hand om föroreningar från produktionen.

I ett ändrat klimat är det för bönder, kommuner och företag viktigt att ha koll på det totala vattenbehovet, vattenfotavtrycket. Då lägger man samman regnvatten, dricksvatten och vatten för att späda föroreningar. 

Räkneexempel:

94% av vattnet som går åt till ett kilo kött är regnvatten. 350 mm regn under växtperioden ger 3,5 miljoner liter /hektar. 1 ko behöver gräs från ungefär 1 hektar per år. Slaktad väger kon minst 250 kg, vilket ger 14 000 liter grönt vatten per kilo kött. 

En ko behöver dricka 100 liter per dag. Det är mindre än 1 % av fotavtrycket. 2% är vatten som behövs för rengöring, dessa sammanlagda 3% är blått vatten. De 3% som är kvar är vatten för att späda föroreningar dvs grått vatten. 

Källa: Water footprint network

Regnet faller på gräset oavsett om kon äter det eller inte

Grunden till kons foder är gräs och klöver, regn är en förutsättning för att gräset och klövern ska växa. Om korna äter gräset eller inte spelar ingen roll för vattnet. Det avdunstar från mark, växter och djur till luften och blir regn igen. 

Regn är inte vattenförbrukning utan en gåva att ta vara på. För lite regn kan kräva bevattning av grödor och trädgårdar men åkrar med gräs i Sverige bevattnas väldigt sällan. Kor har förmågan att ta vara på gräset och göra kött och mjölk av det. Men de behöver dricka vatten till maten precis som vi människor.

Slutsatsen är att det stämmer att på det vis man räknar vattenfotavtrycket så används 15-16 000 liter vatten för att producera ett kilo kött. Det är en del av kretsloppet och vattnet förbrukas inte och 14 000 liter är regnvatten som kommer fortsätta att falla oavsett om korna äter gräset eller inte. 

Genomsnittlig användning av vatten i Sverige

Man kan sätta den siffra i relation till att människor i Sverige i genomsnitt använder 140 liter per person och dag för bl a dusch, toaletter, tvätt, disk och mat. (Källa: Svenskt vatten

I Sverige används 4 % av det tillgängliga sötvattnet. Av detta vatten behöver jordbruket 3 %, hushållen 15 % och industrin 59 %. (Källa: Statistiska centralbyråns statistikdatabas)