Hur mycket kött produceras egentligen i Sverige?

Det stämmer att vi är glada i kött i Sverige. 96% av befolkningen äter kött. Däremot är den svenska köttproduktionen liten.

Årligen slaktas i Sverige omkring 2,5 miljoner grisar, 410 000 nötkreatur och  250 000 får och lamm. Det motsvarar ca 1% av grisslakten inom EU, ca 2% av nötkreatursslakten och 0,5% av får- och lammslakten. Beräknat i slaktad vikt; med ben, omfattar den svenska köttproduktionen 232,8 tusen ton griskött, 131,3 tusen ton nötkött och 5 040 ton får- och lammkött.

Danmark, som är ett mycket mindre land, föder årligen upp 20 miljoner grisar. Siffrorna för Frankrike och Tyskland är 25 miljoner och 58 miljoner.

Läs mer om köttkonsumtion här

Senast uppdaterad 2019-12-13

Scroll to Top