Behöver vi djuruppfödning i Sverige?

Köttproduktionen i Sverige bidrar till att öka vår tillgång till mat både i säkra och mindre säkra tider. Väljer du svenskt kött bidrar du till att säkra den svenska maten. Utöver det har Sverige ett ambitiöst djurskydd, lägst användning av antibiotika inom EU och lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet. Det finns alltså många fördelar med att det kött som äts i Sverige också ska produceras här.

I Sverige är cirka 6,8 procent av landytan åker och 20 procent gräsmarker. Vi är dessutom ett land som ligger väldigt långt norrut där växtodlingssäsongen är kort. Förutsättningarna för att producera mat i vårt land är begränsade. Sverige har däremot väldigt bra förutsättningar för djurhållning. Gräs växer väldigt bra i hela landet, där man inte alltid kan odla annat. Det gräset utgör den största delen av nötkreaturens, fårens och lammens mat. Djuren kan beta ute på sommaren och hålla betesmarker öppna och bidra till ett öppet landskap och en rik biologisk mångfald. På vintern kan djuren fortsätta äta gräs, men i konserverad form som hösilage eller ensilage.

Det spannmål som odlas som inte håller kvalitet för att bli mat till människor, kan ätas av djuren. Även rester från livsmedelsindustrin som osålt bröd eller vassle från ostproduktionen kan bli foder, främst till grisar. Det är resurssmart och minskar svinnet.

» Här kan du läsa om fler anledningar att välja svenskt kött

Senast uppdaterad 2024-02-19

Rulla till toppen