Hur många grisar, lamm respektive nötkreatur finns det i Sverige?

I juni 2016 fanns det 1 354 300 grisar i Sverige, varav 835 300 st var slaktsvin och det fanns 578 174 får varav 296 847 var lamm. I december 2016 fanns det 1 436 000 nötkreatur varav 326 122 st var mjölkkor. Under 2016 slaktades totalt 2 526 661 grisar, 251 433 får och lamm och 411 188 nötkreatur i Sverige. Det motsvarar ca 1% av grisuppfödningen inom EU, mindre än 1% av får- och lammuppfödningen och under 2% av nötkreatursuppfödningen.

Scroll to Top