Vad är egentligen ”rött kött”?

”Rött kött” är ett oklart begrepp, således, och på Svenskt Kött brukar vi inte använda det. Om man ska bedöma t ex en vetenskaplig artikel där begreppet ”rött kött” används så behöver man alltså först ta reda på vilken definition som har använts.

I Sverige avses oftast gris, nöt, lamm samt vilt. En del inkluderar innanmat andra inte. Kött från fågel och fisk räknas som vitt. Undantaget är struts, som är en fågel, men vars kött räknas som rött.

I vissa medelhavsländer definierar man som i Sverige, men inkluderar kanin och get.

I USA avses oftast gris-, nöt- och lammkött.

I Australien menar man bara nöt- och lammkött.

Scroll to Top