Unga väljer helst svenskt kött

En stor andel unga vill ha svenskproducerad mat i möjligaste mån, och när unga handlar kött är det viktigaste kriteriet att det är svenskt, visar Ungdomsbarometern.

Hela 68% procent av svenska ungdomar anser det viktigast med svenskt ursprung. Det visar en färsk undersökning gjord av Ungdomsbarometern bland unga i åldrarna 15-24 år. Den genomfördes som en onlineundersökning med över 23 000 ungdomar i Sverige strax innan årsskiftet.

Unga vill ha svenskt – utvecklingen håller i sig

– Att unga helst väljer svensk mat är såklart väldigt glädjande. Det är en utveckling vi har sett under ett antal år och den fortsätter att hålla i sig. Både den minskande konsumtionen av importerat kött och en ökad marknadsandel för svenskt kött beror till stor del på ett växande intresse för hållbarhetsfrågor i samhället, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött. 

”Jag är till exempel engagerad i miljöfrågor. Då väljer jag att inte handla vissa produkter som jag vet är miljöfarliga. När det handlar om att visa engagemang gör jag det inte öppet för andra bara för att verka duktig utan jag gör det ofta tyst för mig själv för att bidra med något.”

Tjej, 21 år svarar på frågan: “Du svarade att du visar engagemang genom vad du handlar. Kan du ge ett exempel på hur?”

Flexitarianer väljer helst svenskt kött

Det blir allt viktigare för unga att agera efter sina värderingar – inte bara att identifiera sig med dem. När samhället och politiken inte gjort tillräckligt för klimatet och miljön visar man sitt engagemang genom att välja till eller bort från tallriken. Idag är det få som inte utesluter något ur sin kost, av exempelvis klimat- eller miljöskäl. Fler säger exempelvis att de är flexitarianer. De äter mest vegetariskt och kött ibland och då ska det helst vara svenskt. 

– Unga människors värderingar kring mat och hållbarhet är den absolut viktigaste frågan vi jobbar med på Svenskt Kött. Trender kring matpreferenser kommer och går, men enligt alla de undersökningar som vi genomför ser vi tydligt att våra unga konsumenter vill ha svar på hur vi löser världens stora utmaningar. Det är vårt ansvar att leverera på detta, säger Isabel Moretti. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email