Sveriges fårbönder rovdjursvakar

Fredagen den 17 september 2021 rovdjursvakar Sveriges fårbönder för att uppmärksamma rovdjurssituationen.
Sveriges fårbönder Rovdjursstrejkar

Sveriges fårbönder rovdjursvakar över sina får hemma i hagarna för att uppmärksamma rovdjursfrågan och för att visa sympati för de bönder som fått sina djur attackerade. 

Det råder brist på svenskt lammkött. Det är svårt att få ihop lönsamheten som fårbonde men det är också allt fler fårbönder som slutar med sin verksamhet på grund av att deras djur attackeras av rovdjur.   

För att uppmärksamma detta hålls en Rovdjursvaka fredagen 17 september, som arrangeras av Svenska Fåravelsförbundet. Sveriges fårbönder vakar då på natten över sina får hemma i hagarna. Huvudbudskapet för Rovdjursvakan är att svensk fårnäring har stor potential, att Sverige behöver en inhemsk matproduktion och att både den och biologisk mångfald hotas om vi inte kan bedriva fårskötsel på grund av rovdjurssituationen.  

Inte tillräckliga åtgärder  

Att som fårbonde komma ut i hagen och få se att djuren blivit offer för rovdjursattacker är en traumatisk upplevelse. Ofta dödas flera djur och många skadas svårt. I värsta fall dödas hela flocken.     

En viktig åtgärd för att undvika rovdjursattacker är så kallade rovdjursavvisande stängsel, RAS. Det stora problemet är dock att även om bidrag finns att söka för fårägare så är medlen långt ifrån tillräckliga då bidragen ofta tar slut snabbt i de rovdjurstäta länen och omfördelning av bidrag från de mindre drabbade delarna av landet till de mer rovdjurstäta inte är möjligt. Ytterligare ett problem med stängslen är att det har skett vargattacker även innanför sådana stängsel 

Genom manifestationen vill Sveriges fårbönder uppmärksamma att det behövs fler sätt att skydda djuren på och för att få till det krävs stöd och hjälp.

Efterfrågan på svenskt lamm ökar  

Lammproduktionen går ner i Sverige samtidigt som efterfrågan på svenskt lamm ökar. Fårnäringen vill få möjlighet att möta denna ökande efterfrågan.   

Sverige har en av världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftningar och hårdare miljöregler än många andra länder, lammuppfödningen är inget undantag. Men en hög djuromsorg och hårda miljökrav innebär också att föda upp lamm i Sverige är dyrare än i länderna vi importerar lammkött ifrån. Det är tufft att möta konkurrensen från det billigare importerade lammköttet, från främst Irland och Nya Zeeland.  

Fårnäringen har stor potential 

Får har funnits i Sverige sedan yngre stenålder. Idag finns ungefär 600 000 får i Sverige. Vi skulle behöva öka antalet får och lamm för att bli mer självförsörjande på lammkött och för att bli mindre sårbara och beroende av importerad mat. Ungefär 30 procent av det lammkött vi äter i Sverige är svenskt.   

Utifrån ett internationellt perspektiv är svenska gårdar med får och lamm relativt små. En genomsnittlig svensk lammuppfödare har cirka 30 tackor. Det kan jämföras med en genomsnittlig gård i Nya Zeeland som har 4 000 tackor.  

» Läs mer om varför du ska välja svenskt lammkött

Aktuellt

Djuren räddar skörden

Djuren räddar skörden

Ett ostadigt sommarhalvår ger sämre skörd. Det som räddar skörden då är djuren så bönderna kan få ersättning för grödor som vi människor ratar.

Scroll to Top