Sveriges arbete mot antibiotikaresistens förebild i EU

Den svenska modellen för att motverka antibiotikaresistens hos djur kan vara en förebild för andra medlemsländer. Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

– Arbetet mot antibiotikaresistens är en av de viktigaste globala utmaningarna vi står inför. I Sverige bedriver vi sedan länge ett arbete för att förebygga och bekämpa djursjukdomar och vi ser att det haft stor betydelse för att minska användningen av antibiotika och spridningen av resistens. Resultaten visar att Sveriges strategier och arbetssätt är effektiva. Det goda samarbete vi har mellan myndigheter, organisationer och djurägare ska vi vara stolta över, säger Ingrid Eilertz, veterinärchef och chef för Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

– Det är viktigt att kunskapen vi får från övervakningen av resistens och antibiotikaanvändning hos djur omsätts i praktisk handling för att minska spridningen av antibiotikaresistens. Så har vi länge arbetat i Sverige och det är glädjande att vårt arbetssätt uppfattas som ett gott exempel för andra länder säger Björn Bengtsson, chef för Antibiotikasektionen vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Besök hos flera olika myndigheter och organisationer

Under tio dagar i oktober 2017 besökte en grupp från EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet Sverige för att titta på det svenska arbetet för en ansvarsfull antibiotikaanvändning till djur.

Besöket var en del i en serie besök som EU genomför i olika medlemsländer med syfte att samla information om hur olika länder arbetar för att minska användningen av antibiotika till djur. De vill också hitta goda exempel som andra länder kan dra nytta av. Målet är att EU ska bli en förebild för resten av världen när det gäller arbete med antibiotikaresistens. Flera olika myndigheter och organisationer deltog under besöket och berättade om det svenska arbetet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email