Sverige har lägst antibiotikaanvändning i EU

Sverige har den lägsta försäljningen i EU av veterinärmedicinsk antibiotika. Det visar en ny studie från EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten.

EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten presenterade i dag
försäljningssiffror över antibiotika till djur 2011. 23 EU-länder ingår i
studien, och precis som förra året har Sverige den lägsta försäljningen
i EU av veterinärmedicinsk antibiotika, per kg levande djurvikt. 

Studien visar att det är stora skillnader inom EU på hur mycket antibiotika som ges till
livsmedelsproducerande djur. I
Danmark är försäljingen cirka tre gånger så hög, i Tyskland (som är med i studien för första gången) 16 gånger högre och
Cypern, som i rapporten har den högsta förbrukningen, ligger på 30
gånger mer.

Sverige har friska djur

Antibiotika i rent tillväxtökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många andra länder är sådan användning fortfarande tillåten. Statistiken för EU och EEA visar på stora skillnader mellan länder. Variationerna är ett tecken på att länderna använder
olika typer av antibiotikabehandlingar. Till skillnad från i Sverige är
det på många håll vanligt med medicinering av hela djurgrupper i
förebyggande syfte.

– I Sverige är djuren friskare än i många andra länder, eftersom vi jobbar vi med förebyggande djurhälsovård med
målet friska djur. Vi ger inte antibiotika i förbyggande syfte. Friska
djur ska inte ha medicin. Och vi har inte motsvarande problem med
resistens i djuruppfödningen som många andra länder har, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.

Hög antibiotikanivå leder till ökad resistens

Den på många håll mycket höga antibiotikanivån leder till ökad resistens och är ett hot mot folkhälsan, enligt Christina Greko, veterinär och expert på antibiotikaresistens vid Statens veterinärmedicinska anstalt. 

– Antibiotikaresistens gör ju att medicinerna inte fungerar längre, och resistenta bakterier kan spridas mellan djur, människor och miljö, säger hon till SR Ekot.

I många länder, till exempel USA, förbrukas mer antibiotika inom
djurhållningen än för behandling av människor. I Sverige är det tvärtom.
Statistik från den svenska antibiotikaövervakningen visar att
försäljningen av veterinärt förskrivna antibiotika minskar och 2012 var
den cirka 12 ton. Motsvarande siffra för den svenska sjukvården är cirka
65 ton.

Läs mer

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top