Nu Svenskt kött-märker Martin & Servera

Svenskt kött är mycket stolta över det nya samarbetet med Martin & Servera som blir första grossist att svenskmärka kött till restaurang- och storköksmarknaden.

Många kunder, inom såväl restauranger som storkök, efterfrågar svenska produkter. Martin & Servera vill hjälpa dem att hitta de varor de söker och introducerar därför, i samarbete med Svenskt Kött och utvalda leverantörer, det blågula Svenskt kött-märket på produkter med 100% svenskt kött. Det är också ett led i Martin & Serveras arbete för att stödja svensk livsmedels-produktion i syfte att öka tillgängligheten av regionala och småskaliga produkter.

Hundra procent svenskt kött

Märket betyder att all köttråvara i produkten är från gris, nöt, och/eller får och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och att hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige.

Det tydliggörs också i kundkommunikationen för Martin & Serveras verksamheter inom restaurangdistribution, bland annat i kampanjbladet Färskvarubörsen. Där underlättar Svenskt kött-märket för de kunder som önskar se vilka produkter i kampanjen som innehåller 100% svenskt kött.

Martin & Serveras samarbete med Svenskt Kött är ett led i ett större samarbetsprojekt med LRF kring svenska livsmedel som nyligen presenterades.

Läs mer

Aktuellt

Scroll to Top