Nu ska svenskt lammkött utvecklas

Det finns en stor potential i svenskt lammkött. Det visar en branschenkät som Svenskt kött presenterade för en samlad bransch, som nu vill lyfta svenskt lammkött.

Sveriges konsumenter vill ha mer svenskt lamm. En färsk konsumentundersökning visar att 72 procent av konsumenterna vill ha svenskt lammkött och att 50 procent skulle köpa svenskt lammkött oftare om utbudet var större än idag. Nu har den svenska lammnäringen beslutat sig för att möta konsumenternas efterfrågan och satsar på att öka värdet i lammuppfödningen. 

Den 8 oktober samlade Svenskt kött representanter från hela värdekedjan, från uppfödare till köttansvariga i livsmedelshandel, för att dra igång Lammköttslyftet.
Även forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och rådgivare fanns på plats.

– Det finns ett genuint och stort engagemang för att stärka kvaliteten på och öka utbudet av svenskt lammkött, säger Maria Forshufvud. Nästan alla ser en stor potential i köttet.

Vill öka värdet i svensk lammproduktion  

 Målet med Lammköttslyftetarbetet är att: ”Öka värdet i svensk lammproduktion genom att sätta det svenska lammköttet på konsumenternas karta, stärka ätkvaliteten, öka lönsamheten hos svenska lammproducenter och öka utbudet.”

– Vi inspireras av hur man arbetat med lammköttskvalitet i Australien. Målet är att hitta branschgemensamma kriterier för faktorer som är avgörande för ätkvaliteten. Det kan handla om utfodring på gården, men också om rutiner för mörning och nedkylning på slakteriet, säger Magnus Jönsson, ordförande Magnus Jönsson i Svenska Fåravelsförbundet, som också står bakom initiativet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email