Marknaden för svenskt kött har ökat ytterligare under Coronapandemin

Marknaden för svenskt kött har ökat ytterligare under Coronapandemin, konstaterar Jordbruksverket i ny statistik för köttmarknaden 2020.
Rödkulla

Marknaden för svenskt kött har ökat

Den trend som pågått i flera år på köttmarknaden har förstärkts under Coronapandemin. Importen och förbrukningen av kött har minskat samtidigt som marknaden för svenskt kött har ökat på totalen. Det konstaterar Jordbruksverket i sin nya sammanställning av statistik för köttmarknaden för första halvåret 2020.

Att vi har ätit fler måltider i hemmet och gjort färre restaurangbesök under pandemin tros vara en orsak till att andelen svenskt kött ökat ytterligare. Det beror främst på att andelen svenskt kött är betydligt högre i dagligvaruhandeln än i privata restauranger, medan andelen i offentliga kök ligger däremellan. 

Köttmarknadsutveckling förändring i procent jan–jun 2020/jan–jun 2019

Stor potential för svenskt kött  

Marknaden för får- och lammkött går dock mot strömmen. Här finns en särskilt stor potential att öka andelen svenskt framöver. 

När fler måltider äts i hemmen verkar svenskarna också vilja äta mer lammkött. Men då utbudet av svenskt lamm varit begränsat har istället importen av lammkött ökat med drygt 16 procent. Det kan jämföras med en minskning av importen för griskött med -22,9 procent och -14,8 procent för nötkött.    

Det finns idag goda möjligheter för svensk köttproduktion att ta tillvara marknadens signaler i såväl höga köttpriser som i stort intresse från industri, handel och konsumenter. Dessutom pekar prognoserna på rimliga foderpriser framöver. Produktionen av både nöt- och griskött ökar förvisso, men att ökningen inte är större kan bero på att det tar tid att bygga upp en besättning. Särskilt efter torkan 2018.  

Aktuellt

En mångfald av betesdjur skapar mångfald av växter

Mångfald av betesdjur skapar mångfald av växter

En mångfald av betesdjur skapar ännu högre mångfald bland växter och andra arter. Djurens betande gör att ingen växt kan ta överhanden eftersom de ständigt betas ner, så att många arter kan samsas på liten yta. Men nötdjur, får och hästar betar intressant nog på olika sätt.

Hur stor klimatpåverkan har köttet?

Äntligen betessäsong!

Sköna maj är den månad när betessläppen verkligen kulminerar i landet. Men visste du att betesdjuren också behövs för den biologiska mångfalden?

Scroll to Top