Kött – viktig del i en balanserad kost

Genom att äta allsidigt och varierat får du en bra balans i kosten. Kött ger dig många viktiga näringsämnen. Kött innehåller högvärdigt protein, järn, andra mineraler och vitaminer.

Välj kött med omsorg när du äter kött

Medvetenheten och intresset för vad vi äter ökar. Det är bra och vår
uppfattning är enkel. Ät bra kött när du äter kött. Med bra kött menar
vi svenskt kött och det finns goda skäl till det.

Du får mycket på
köpet, när du köper svenskt kött. Till att börja med får du schysst
producerad mat. Vårt lilla land har den mest omfattande djurskyddslagen i
världen. Uppfödningen sker med respekt för djurens behov av naturligt
beteende. Grisarna får ha knorren kvar. Korna får beta ute på sommaren.
Det är många till synes självklara saker, som tillsammans skapar ett
unikt lantbruk.

Kött är näringsrikt

Genom att äta
kött får vi protein, fett, vitaminer, mineralämnen och spårämnen. Kött
är en oöverträffad källa till järn. Men som med så mycket annan mat
handlar det om balans och att ha en allsidig kost. Ät varierat med
protein från flera olika källor som kött, fisk, kyckling. Glöm inte att äta mycket av de
viktiga grönsakerna.

Köttkonsumtionen i Sverige

Den senaste svenska konsumtionsstatistiken från SCB och
Jordbruksverket visar att vi i Sverige äter ca 65 kg kött från gris,
nöt och lamm (inkl ben) per person och år. Det
är en ökning med ca 10 kg per person sedan 1995 då vi åt 54,7 kg kött
per person.

Statistiken beskriver inte exakt vad vi har ätit utan i stället den
mängd livsmedel som finns tillgänglig för konsumtion. Siffrorna för
färskt och fruset kött inkluderar dessutom ben vilket innebär att den
verkliga mängden kött är lägre. I ett stort djur som till exempelvis en
ko utgör ben ca 25% av vikten. Tillagningssvinn, det vill säga det som
försvinner när vi skär, steker och kokar är heller inte borträknat.
Resterna och det vi inte åt upp ska förstås också räknas bort.

500 gram tillagat kött väger ca 750 gram före tillagning (utan ben).
Variationen är dock stor då mörningsteknik, typ av detalj och
tillagningsmetod påverkar svinnet. Läs gärna mer om konsumtionsstatistik här

Hög livsmedelssäkerhet

Svenskt kött har en hög livsmedelssäkerhet. Vi är tillsammans med
Norge och Finland bäst i världen på att motarbeta och förhindra
salmonella. Svenskt kött är fritt från antibiotika, hormoner och dioxin
och förekomsten av resistenta bakterier är mycket låg. Vi kan med fog
säga att svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder.

Fördelarna med att välja svenskt kött är många. En levande
landsbygd, koll på uppfödningen, bevarande av våra öppna landskap och
vackra hagmarker. Det är tack vare djurens betande som vi kan ha dessa
gröna öppna ytor och hålla skogen borta.

Livsstilsråd för att förebygga cancer

Internationella experter på samband mellan kost och hälsa från World Cancer Research Fund
(WCRF) har bedömt att 500 gram (tillagad vikt) rött kött* per vecka är
en rimlig mängd med utgångspunkt från aktuella forskningsresultat.

De
flesta av WCRF:s råd stämmer väl med de kostråd som Livsmedelsverket
redan har för svenska levnadsförhållanden. Här skriver de om WCRF:s livsstilsråd
för att förebygga cancer. Det handlar till exempel om att undvika att
bli överviktig, begränsa konsumtionen av socker och fett, vara
återhållsam med alkohol och äta en varierad kost med mycket frukt och
grönsaker. Läs mer om kostråd för att förebygga cancer här

* I Sverige finns det inte någon enhetlig definition av uttrycket ”rött
kött”. Indelningen i rött och vitt kött kommer från nordamerikansk
terminologi. Rött kött avser då nöt, gris, lamm samt vilt. Kött från
fågel räknas som vitt med undantag av struts, som är en fågel men vars
kött räknas som rött.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email