Statistik

Statistik och Grafik

Här hittar du information och statistik om klimatutsläpp, antibiotikaanvändning, hur mycket kött vi äter, hur mycket kött som produceras samt mycket mer.

Hur mycket kött äter vi?

Förbrukning av gris- nöt- och lammkött i världen

Förbrukning av gris- nöt- och lammkött i världen

När ett lands invånare får bättre ekonomi äter de mer kött. Enligt FAO- rapporten The State of Food and Agriculture. Livestock in the balance (2009) har köttkonsumtionen i utvecklingsländerna ökat med drygt 300 procent sedan början på 1970-talet.

Förbrukning av kött per person

Förbrukning av kött per person

Det finns olika sätt att redovisa hur mycket kött vi äter i Sverige. Här visas den så kallade förbrukningen av kött vilket innebär slaktad vikt. Förbrukning ska inte förväxlas med konsumtion som är det vi faktiskt äter.

Köttkonsumtion – omräkning från levande vikt till konsumtion

Köttkonsumtion – omräkning från levande vikt till konsumtion

Det uppstår ofta missförstånd kring hur mycket kött vi egentligen äter. Nedanstående beräkningar ger en indikation på hur mycket som går bort från den levande vikten till slutkonsumtion i de olika leden i värdekedjan. Beräkningarna från levande vikt till detaljhandel baserar sig på omräkningstal.

Prisutveckling

Prisutveckling

Med utgångspunkt från år 1980 (KPI 100) så märks en höjning av konsumentpriserna på kött som varade till början av 1990-talet. I och med Sveriges inträde i EU 1995 sjönk priset. Kött och bröd var de livsmedelsgrupper som sjönk mest i pris.

Hur mycket kött produceras?

Importländer

Sverige importerar mest nötkött från Irland, Tyskland och Nederländerna. Grisköttet som importeras kommer främst från Tyskland och Danmark. När det gäller lammkött är Irland och Nya Zeeland de länder vi importerar mest ifrån. 

Scroll to Top