Kött från Sverige – den nya frivilliga ursprungsmärkningen

Efter en lyckad etablering av märkningen "Svenskt kött" kommer nu den nya utökade frivilliga ursprungsmärkningen "Från Sverige" med en egen symbol i blått och gult. 
Kött från Sverige

Märkningen är ett svar på konsumenternas ökade efterfrågan på alla typer av svenskproducerade livsmedel. Ursprungsmärkningen ”Från Sverige” är frivillig och kan sättas på alla typer av livsmedel som uppfyller kriterierna. För kött och charkuterier används märkningen ”Kött från Sverige”.

Märkningen Svenskt kött fasas ut under 2016

För att underlätta för konsumenterna kommer märkningen ”Svenskt kött” efter en övergångstid under 2016 att fasas ut. Alla företag som idag använder ”Svenskt kött” får ansöka om den nya märkningen. Svenskt kött och Svenskmärkning AB, som administrerar den nya märkningen kommer gemensamt att informera samtliga nuvarande märkesanvändare om förändrade rutiner.

Välkommen att ansöka om märkningen Kött från Sverige och Från Sverige

Idag den 17 februari öppnas ansökningsdelen på webbplatsen frånsverige.se. Där går det bra att ansöka om att få använda den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och Kött från Sverige.

Webbplatsen har två delar – en del för konsumenter och en för märkesanvändare och där finns allt som behövs för att ansöka om användning av det nya märket.  All administration och kommunikation kring den nya märkningen kommer på sikt vara digital via frånsverige.se – allt från ansökan, till uppdateringar av produkter, stickprovskontroller och fakturering.

Initiativet till märkningen Från Sverige och Kött från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket.

Aktuellt

Scroll to Top