EU-granskning visar att Sverige har god djurskyddskompetens

Sverige har ett bra utbildningssystem för djurskydd och god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen. Det visar resultatet av en granskning som EU-kommissionens Food and Veterinary Office, FVO, nyligen gjort.

─ FVO är mycket nöjda med Sveriges utbildningssystem på djurskyddsområdet. Rapporten visar att det finns en god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen, vilket vi kan vara stolta över. Men det är viktigt att vi fortsätter jobba med frågorna för att bibehålla och utveckla vårt goda djurskydd, säger Helena Elofsson djurskyddssamordnare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Bred granskning av utbildning och kompetens inom djurskydd

I oktober förra året genomförde FVO en revison i Sverige för att granska hur vi utbildar de personer som sköter om grisar eller arbetar på slakterier. Liknande revisioner genomfördes också i andra länder som Finland, Österrike och Irland. Syftet var att bedöma ländernas utbildningssystem för djurskydd i stort. Granskningen omfattade de som utbildar i djurskydd, till exempel Gård och djurhälsan, naturbruksgymnasier och Sveriges lantbruksuniversitet. Även lantbrukare, djurskötare, personal på slakterier och berörda kontrollmyndigheter granskades.

Resultatet visar att Sverige har ett bra utbildningsystem på djurskyddsområdet och att det finns en god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen.

Aktuellt

Scroll to Top