Ät lagom mycket kött, mer grönsaker och rör på dig

Svenskt kött menar att klassificeringen av kött och charkuterier från IARC behöver sättas in i ett sammanhang. I media har det förekommit rubriker som säger att det är lika farligt att äta charkuterier som att röka cigaretter eftersom dessa två nu kommit i samma riskgrupp hos IARC, men så enkelt och dramatiskt är det inte.

Den 26 oktober publicerade IARC (International Agency for Research on Cancer) en artikel om rött och processat kött som riskfaktor för cancer. IARC är en del av WHO och bakgrunden till artikeln är en rapport där drygt 800 epidemiologiska studier har analyserats. Att en studie är epidemiologisk betyder att forskarna har studerat möjliga orsaker till sjukdomar som finns i olika folkgrupper. I den aktuella rapporten har IARC gått igenom studier som kartlagt samband mellan cancer och konsumtionen av rött eller processat kött.

I rapporten från IARC definieras rött kött som obearbetat kött från exempelvis nöt, lamm, häst eller get som oftast äts i tillagat skick. Med processat kött menas kött som är saltat, rökt, torkat eller genomgått någon annan behandling för att förhöja smaken och förlänga hållbarheten. IARC har gjort en riskklassificering och klassar charkuterier (processat kött) som cancerframkallande och rött kött som troligen cancerframkallande, framför allt i mage och tarm. Klassificeringen baseras på studier vars resultat är kända sedan tidigare och som bland annat ligger till grund för Livsmedelsverkets nya kostråd.

Ät varierat

Svenskt kött menar att klassificeringen av kött och charkuterier från IARC behöver sättas in i ett sammanhang. I media har det förekommit rubriker som säger att det är lika farligt att äta charkuterier som att röka cigaretter eftersom dessa två nu kommit i samma riskgrupp hos IARC, men så enkelt och dramatiskt är det inte.

Med anledning av IARCs rapport skriver den brittiska organisationen ”Cancer research UK” (motsvarar Cancerfonden i Sverige) att det handlar om att vara måttlig vid varje konsumtionstillfälle och att äta kött lagom ofta.

I ett pressmeddelande från Livsmedelsverket den 27 oktober 2015 säger toxikologen Rickard Bjerselius att det går bra att äta rött kött och charkuterier ibland men att det som vanligt handlar om att variera kosten och att inte äta för ensidigt. Han betonar att det är den totala summan av vad vi äter som är avgörande för hälsan. Förutom att begränsa konsumtionen av rött kött till 500 gram (tillagad vikt) i veckan säger Livsmedelsverkets kostråd i korthet att man mår bra av att äta lagom mycket mat, mera grönsaker, fullkorn och att röra på sig.

Fyra portioner i veckan och mer rotfrukter

Om man äter mycket kött betyder det alltså inte att man måste sluta äta kött utan istället ta mindre portioner och inte äta det lika ofta. Rådet om 500 gram tillagat kött i veckan innebär ungefär fyra portioner till lunch eller middag. Ett enkelt sätt att minska på portionerna utan att det egentligen märks på tallriken är att göra köttfärssås eller gryta med mindre kött och istället ta mera rotfrukter och grönsaker.

I kostråden från Livsmedelsverket står det att endast en mindre del av den rekommenderade mängden kött (500 g tillagat/vecka) kan vara charkuterier. En skiva rökt skinka väger ungefär 10 gram och en matsked leverpastej cirka 15 gram.

Cancer Research UK menar att kött är helt okej i lagom mängd, det är en bra källa till flera viktiga näringsämnen som till exempel högvärdiga proteiner, järn och zink. Det handlar om att inte äta för mycket.

Rådet från Cancer Research UK är att äta mycket fibrer, frukt och grönsaker, minska på rött och processat kött och salt samt dra ner på alkoholen. Man förespråkar måttlighet även om det kan låta tråkigt. Men det är ett nyckelord när man skapar sin sunda livsstil. Undantaget från den regeln är rökning eftersom det alltid är dåligt.

Rökning kan inte jämställas med charkuterier

I IARCs rapport är charkuterier placerade i samma kategori (kategori 1) som rökning och alkohol. Rött kött är placerat i kategori 2A tillsammans med andra möjliga orsaker till cancer som till exempel att arbeta nattskift eller som frisör. I grupp 2B samlas eventuella orsaker till cancer, till exempel kaffe och att arbeta som snickare.

Trots att charkuterier och tobak är i samma riskgrupp i IARCs gruppering är det mycket större risk att en rökare får cancer än en person som äter för mycket kött. Organisationen ”Cancer Research UK” i Storbritannien redovisar att tre av hundra cancerfall i Storbritannien orsakas av för mycket kött (8 800 fall). Det kan jämföras med 19 av hundra eller 64 500 cancerfall som orsakades av rökning.

Rapporten från IARC säger att rött och processat kött kan vara orsak till cancer men den säger inte att det orsakar cancer i lika stor utsträckning som andra riskfaktorer i samma grupp. Därför kan man inte jämställa cigaretter och korv som lika starka riskfaktorer för cancer trots att de är placerade i samma grupp.

I media har det också hämtats en siffra från rapporten som säger att om man ökar sin konsumtion av processat kött med 50 gram per dag så ökar risken för cancer med 18 procent. Det låter som en alarmerande hög siffra. Utgångspunkten, det vill säga risken att man ska drabbas av cancer på grund av sin köttkonsumtion är 0,68 procent, det betyder att mindre än en person (0,68 personer) av 100 kan drabbas inom 10 år. Om man ökar sin köttkonsumtion ökar risken med 18 procent, enligt rapporten vilket betyder att risken ökar med 0,12 till 0,8 procent. Det är en riskökning med 0,12 procent i absoluta tal och fortfarande är det mindre än en person av 100 (0,8 personer/100) som drabbas.

Samstämmiga kostråd i många länder

Att det finns samband mellan en hög konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter och en ökad risk för cancer i mag- och tarmkanalen har varit känt i flera år. Därför säger de svenska kostråden från Livsmedelsverket att vuxna bör begränsa konsumtionen av rött kött till 500 gram (tillagad vikt) per vecka och att en mindre del av det kan vara charkuterier. Det är ett råd som finns i flera länder och grundar sig på rekommendationer från WCRF (World Cancer Research Fund), en organisation som samlar vetenskapliga rön om hur cancer kan förebyggas.

Andra råd från WCRF är att behålla en normal kroppsvikt, röra på sig, undvika kaloririk mat och dryck samt äta mer grönsaker, fullkorn, frukt och bönor.

Länkar

Aktuellt

Äter vi mer kött idag?

Äter vi mer kött idag än tidigare?

Det sägs ofta att vi äter mer kött idag än vad vi gjort tidigare, men den stor ökningen av köttkonsumtionen sen 60-talet står kycklingen för.

Scroll to Top